Màxim de dues legislatures

Els regidors/es tindran mandats limitats a un màxim de dues legislatures consecutives.

Limitació de sous als regidors/es

L’assemblea de la CUP decidirà la destinació de qualsevol ingrés institucional dels i les seves càrrecs electes.
La retribució dels regidors/es en cas d’entrar al govern serà com a màxim dues vegades el SMI (1.800 €/mes).

Democràcia directa i transparència

La CUP apostarà per l’establiment dels mecanismes per fer efectiva la democràcia directa i la transparència en la gestió municipal, en especial els pressupostos participatius, així com la gestió pública dels serveis municipals.

Lluites socials

El grup municipal de la CUP actuarà en estreta col·laboració amb les lluites socials i de defensa del territori i amb els moviments populars de Vilafranca.

Sense crèdits

La CUP mantindrà la seva independència respecte dels grups financers i les elits econòmiques.
No se sol·licita cap crèdit bancari per al finançament de la candidatura ni per a la campanya electoral, i farà públic el cost de la campanya.

Sense duplicitats

Les persones que integren la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs en les institucions.
En cas de ser imprescindible (per exemple, en el Consell Comarcal), només podran tenir una única font d’ingressos provinent de l’Administració pública. En cas d’obtenir més d’una font d’ingressos, aquests aniran destinats a projectes socials decidits de manera participada.

Independència

Els regidors/es entendran sempre com a marc nacional de referència els Països Catalans i la consecució de la seva plena independència.

Municipalisme

La CUP defensarà un municipalisme nacional arrelat al territori per engegar un procés de construcció nacional i transformació social que retorni el poder de decisió al poble.

Assemblearisme

Les decisions es prendran sempre a través d’assemblees obertes, sense direccions ni executives. L’assemblea local serà plenament sobirana.

Referèndums i consultes

Les decisions polítiques que tinguin una afectació important per a la Vila, així com les grans inversions, seran sotmeses a processos participatius, consultes o referèndums amb caràcter vinculant.