A Vilafranca, canviem-li la cara!

El 23 de juny de 2002, naixia i es presentava públicament un nou projecte polític per a Vilafranca: la Candidatura d’Unitat Popular. La CUP de Vilafranca naixia com a moviment de transformació, arrelat al territori i abanderant la justícia social, el feminisme i la independència dels Països Catalans. Un projecte que, un any després, obtenia per primera vegada un representant a l’Ajuntament de Vilafranca. La CUP naixia també per reivindicar una altra manera de fer política: oberta, assembleària, transparent, solidària, participativa i al costat de la gent. 

Han passat ja 20 anys des d’aquella data, i des de llavors hem conegut projectes col·lectius de gran envergadura com el Moviment pels drets socials, el Referèndum de l’1 d’octubre o la vaga general del dia 3. Moviments i mobilitzacions que, protagonitzats per la població, han demostrat la força de la gent organitzada i com n’és de necessària per posar sobre l’agenda política les lluites compartides.

Som gent tossuda i amb el cor enorme, que lluita pels drets de tothom i per tenir una vida digna. Som gent conscient de la necessitat d’emancipació del nostre poble, els Països Catalans. Som, doncs, la mateixa gent que conforma la Unitat Popular a Vilafranca, totes aquelles persones incansables que lluiten dia rere dia per teixir l’estratègia de l’alliberament nacional, social i de gènere de les classes populars dels Països Catalans.

Tenim al nostre ADN la perseverança, la convicció i la força per tirar endavant tots els projectes que ens posem davant; ara, volem canviar la cara a Vilafranca. Volem canviar la cara a totes les polítiques dels qui han governat a Vilafranca durant els últims anys i garantir els drets, com l’habitatge, l’educació o la sanitat, i vides dignes per a tothom. Volem canviar la cara als serveis municipals, creant una empresa pública de serveis municipals amb un control directe i democràtic des de l’Ajuntament. Volem capgirar el patriarcat que hi ha instaurat dins la política i la societat, apostant per un feminisme transversal en totes les àrees. I volem plantar cara a la demagògia dels discursos feixistes, racistes o patriarcals.

Som gent disposada a representar una candidatura d’esquerres, independentista i transformadora que no es conforma amb polítiques d’aparador i que vol treballar per una Vilafranca millor. Som les qui volem canviar la cara a Vilafranca, i no només en aquests quatre anys de legislatura que vindran, sinó com ho hem fet fins ara, també des del carrer, al costat de qui lluita i defensant els drets de totes les persones.

 

Som les que no ens espanta el futur i volem pintar-lo de colors sobre aquest gris decadent.

El nostre programa i les nostres propostes tenen un objectiu comú, assegurar tots els drets per a totes les persones que viuen a la nostra vila.

Som les que juntes, lluitant, ho podem tot. 

De baix a dalt, canviem-li la cara a l’Ajuntament!

“Som les que no fan demagògia per guanyar vots ni tampoc s’enriqueixen fent política”

Les institucions municipals són l’àmbit d’actuació política més propera a la ciutadania i l’espai on més fàcilment es poden construir estructures que permetin la participació directa i permanent de la població. Així, el pressupost municipal, l’eina econòmica de planificació de despeses i ingressos d’un Ajuntament, és un instrument polític de primer ordre i, per això, volem incorporar-hi els principis que ens defineixen: la justícia social, el repartiment de la riquesa i el treball, la municipalització de béns i serveis, l’educació, o la transformació i cohesió socials, així com apostar per una fiscalitat progressiva, amb perspectiva ecofeminista i d’aprofundiment democràtic.

Cal donar resposta a les necessitats socials sense caure en lògiques mercantilistes ni assistencialistes, revertir les externalitzacions de serveis públics i assumir  la seva tasca des de l’administració pública, garantint llocs de treball de qualitat, un control democràtic dels serveis i la màxima transparència. És imprescindible avançar vers un model de desenvolupament local que sigui integral, social i respectuós mediambientalment; un model cooperatiu, comunitari, endogen i de proximitat

 • Aplicar la fiscalitat progressiva, és a dir, aplicar un sistema de tarifació que té en compte els criteris de renda a l’hora de determinar el valor a aportar de cada contribuent. Així, s’aconseguiria ajustar al màxim (suprimint o rebaixant) les taxes sobre serveis essencials i municipals, com per exemple, a l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet.
 • Introduir perspectiva social, ecologista i feminista en la contractació pública i exigir la igualtat de tracte en els drets laborals i salarials a les noves contractacions i a les empreses que contractin amb l’Ajuntament.
 • Crear estructures estables de participació que superin les actuals limitacions de les institucions municipals. Elaboració de pressupostos participatius, creació de la regidoria de participació i de barris.
 • Referèndums i consultes municipals: La convocatòria de referèndums o consultes ha de servir per implicar el conjunt de la població en la presa de decisions col·lectives, especialment en aquelles decisions polítiques d’interès general de competència municipal.
 • Enfortiment i dinamització del teixit associatiu: apostem per dotar de suport organitzatiu, logístic i financer les associacions, per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i materialitzar els seus objectius. Es proposa, també, estudiar mesures de corresponsabilització entre l’administració local i les entitats ciutadanes en l’ús i la gestió d’equipaments i infraestructures públiques, per tal d’incrementar el reconeixement, la confiança i la responsabilitat del teixit associatiu.
 • Creació de la regidoria de participació i barris: Cal que l’Ajuntament es doti d’una regidoria pròpia de participació ciutadana que lideri les propostes que prèviament es decideixen en l’àmbit de la participació. Cal crear, doncs, un Departament de Participació Ciutadana, però de caràcter transversal amb la resta de departaments de l’administració local. A partir d’aquesta transversalitat, es crearà i elaborarà el Programa d’Actuació Municipal, concebut com un exercici de redacció conjunta d’un document on es planifiqui i s’actuï amb visió global per afrontar el futur del municipi. Aquesta regidoria serà l’encarregada de la relació de l’Ajuntament amb les entitats de la vila, a través d’una coordinació i un diàleg ric i seriós amb totes les entitats i associacions que donen vida i dinamitzen el teixit associatiu de Vilafranca.

La Vilafranca transversal i sostenible

“Som les que no acceptem cap renúncia ni claudicació”.

El nostre projecte municipalista aposta per un Ajuntament que sigui agent actiu de creació d’ocupació i de combat contra la precarització, i que afronti radicalment el repte de la transició ecològica des d’una òptica local, assumint la premissa que calen canvis profunds en la nostra quotidianitat perquè es produeixin impactes positius a una escala més gran.

Quan parlem de recuperar i construir les nostres sobiranies, ens referim al dret de tota comunitat a definir els seus propis sistemes de producció, transformació i distribució econòmics, i això fa referència a tots aquells àmbits i béns essencials dels quals el capitalisme ens ha desposseït: aigua, fonts d’energia sostenibles i accessibles, alimentació saludable i de proximitat o accés a un habitatge digne. Des de la CUP apostem per un model de planificació estratègica de l’economia, democràtic, popular i descentralitzat, i que garanteixi l’accés a l’habitatge i als recursos bàsics per a tota la seva ciutadania. Igualment, l’Ajuntament s’ha de convertir en un instrument al servei de tota la població i, per això, els serveis municipals s’han de gestionar amb caràcter públic. Volem mantenir i desenvolupar els serveis de titularitat pública, i remunicipalitzar aquells que no ho siguin, amb la implicació directa de la població i les entitats en la seva planificació i gestió, garantint així el seu control democràtic.

 • Creació de la Regidoria pels Drets Socials, reorientant i reestructurant l’actual Regidoria de Serveis Socials.
 • Creació d’una empresa pública de serveis municipals que tindrà l’objectiu de gestionar els serveis que actualment l’Ajuntament té externalitzats a mesura que vagin acabant les concessions i aplicant els criteris del bé comú, la transparència i l’equitat, i sotmès al control de la gestió al ple de l’Ajuntament de Vilafranca. 
  • Ampliar el parc municipal d’habitatges per a ús social, protegit i d’emergència, oposar-se a la venda de sòl públic i immobles públics i tendir a augmentar-ne la quantitat disponible.
 • Ampliar el pressupost municipal per a polítiques específiques d’habitatge públic i social i potenciar les eines i mesures de suport per a l’accés a l’habitatge com són l’Oficina Local d’Habitatge, les ajudes al lloguer o un programa d’emancipació juvenil.
  • Elaboració i implementació d’un protocol d’atenció a les persones afectades en cas de desnonament o pèrdua de l’habitatge.
  • Introduir l’urbanisme feminista i repensar tant els futurs plans urbanístics com el nucli urbà existent, per donar compliment als cinc punts de qualitat urbana (proximitat, diversitat, autonomia, vitalitat i representativitat).
  • Millorar el transport públic, afavorir-ne l’ús i racionalitzar la utilització del cotxe o vehicle privat.
  • Elaboració a través d’un procés de participació ciutadana d’un pla d’equipaments públics que determini les mancances i necessitats de Vilafranca en matèria d’equipaments municipals, que n’organitzi la seva execució i la planifiqui temporalment.
  • Treballar per generar un consens ampli entre els grups municipals per implementar un sistema de recollida porta a porta que s’adapti al context de la nostra vila, però, sobretot, a la necessitat ambiental i econòmica de, com a mínim, doblar el percentatge de brossa que se separa actualment.
 • Oposició frontal a grans macroprojectes com la MAT i grans parcs eòlics i fotovoltaics. Impulsar la implantació de les energies renovables d’una forma democràtica, local, participada i respectuosa amb el medi ambient i el territori, i estudiar-ne la instal·lació en espais ja alterats per l’activitat humana.
 • Creació d’empreses públiques de sectors econòmics estratègics –com la producció i la distribució d’energia (sobirania energètica)–, evitant la dependència de les oligarquies energètiques. A més, fomentar la creació de comunitats i cooperatives energètiques locals de generació i consum.
 • Dur a terme polítiques actives de protecció, suport i dinamització del petit comerç local i de proximitat.

La seguretat de viure bé, defensem els drets socials!

Som les que teixim comunitat, organització i consciència

En un context de creixement de discursos, moviments i polítiques reaccionàries, racistes, masclistes, LGTBIQ+fòbiques i neofeixistes, teixir comunitats on poder conviure amb seguretat és una de les nostres prioritats. Des de la CUP creiem que, més enllà de possibles cordons sanitaris, s’ha de fer front als problemes estructurals amb polítiques valentes des de tots els escenaris possibles: educació, cultura, esport, urbanisme, habitatge o seguretat.

Un entorn segur requereix un model polític que garanteixi les necessitats bàsiques de les persones, perquè seguretat és poder arribar a final de mes, tenir un habitatge digne o poder accedir a una educació i sanitat de qualitat; és el dret de totes a estar segures dins i fora de la llar, o el dret a  empadronar-se al lloc on es viu. Però requereix, també, elements cohesionadors de la comunitat, dels quals pensem que la llengua i la cultura catalanes han de ser-ne la peça central.

Una ciutadania que se senti segura perquè viu amb plenitud de drets i amb unes condicions materials garantides serà el nucli i la condició sine qua non de la convivència i la cohabitació socials, i això també implica defensar i apuntalar els sistemes públics de salut i educació, i treballar per fer-los més forts, inclusius i universals. 

 • Creació d’una segona biblioteca descentralitzada, adaptada a les necessitats i demandes del segle XXI.
 • Lluita contra la segregació escolar: lideratge polític, identificació de l’alumnat vulnerable, equivalència del sistema i suport i lluita per l’escola pública i en català; prova pilot per la dessegregació, programa per la igualtat d’accés als serveis en horaris no lectius i municipalització de serveis educatius i de lleure.
  • Lluita activa per l’escola pública: per garantir que tothom tingui accés a l’escola pública, des de la CUP treballarem per instar al Departament d’Educació de la Generalitat l’obertura d’una nova línia d’Infantil 3 per tal de cobrir la demanda de places.
  • Creació d’un recurs d’atenció, suport i assessorament en temes de salut mental. Així com vetllar per l’aplicació de programes municipals focalitzats a promoure i protegir la salut mental entre els joves.
  • Garantir que l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès no redueixi la capacitat ni la qualitat de la cartera de serveis sanitaris actuals.
  • Garantir el dret a empadronar-se de totes i cada una de les persones a través d’un protocol d’empadronament.
 • Prevenció i participació en la resolució dels conflictes: és imprescindible la participació de tots els agents socials en la resolució de conflictes, fent ús de la mediació com a mecanisme principal en la resolució de conflictes entre veïnat. Resulta també imprescindible potenciar la figura dels agents cívics i dels educadors de carrer. Aquestes figures haurien de desenvolupar funcions de prevenció de conflictes i atenció immediata en casos d’emergència.
  • Orientar l’esport i la pràctica esportiva com una eina d’integració, lluita contra la segregació, coeducació, i promotora de la salut i educació en valors, per tal d’afavorir  la relació interpersonal i la comunicació entre diferents grups socials de la vila.
  • Elaboració i aprovació d’un Pacte Antifeixista institucional i d’entitats.
 • Promoure l’ús i l’aprenentatge de la llengua catalana, defensar el dret conjunt dels ciutadans de parlar català i garantir l’ús de la llengua catalana a tota l’administració pública.
 • Promoure la defensa dels drets nacionals i, en particular, el dret a l’autodeterminació i a la independència dels Països Catalans. Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l’espai de ruptura democràtica amb les elits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans i les seves institucions.

Una Vilafranca de totes!

“Som les que pensem que hi ha altres realitats possibles”.

La CUP apostem pel feminisme de classe per conquerir condicions materials de vida dignes per al conjunt de les dones. Entenem el feminisme com una pràctica i lluita per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació, l’exclusió ni explotació de les dones pel fet de ser-ho. El feminisme lluita per fer front a unes estructures socials, econòmiques i culturals, que possibiliten i estimulen desigualtats on les dones són ubicades  en una posició de subordinació: el patriarcat i el capitalisme. 

Així mateix, l’alliberament LGTBIQ+ històric ha estat imprescindible al llarg de les darreres dècades, per tant, cal continuar apostant per aquesta lluita i alhora incorporar les dinàmiques queer que plantegen noves formes d’alliberament sexual. Des de la CUP defensem el dret a ser subjectes actius i autònoms de la nostra pròpia sexualitat i del nostre propi concepte de gènere. 

Apostem per uns municipis ecofeministes que plantegin un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes, la generació de condicions materials de vida dignes per a les classes populars en general i per a les dones en particular, i la reproducció de la vida en sintonia amb la sostenibilitat ambiental. Per això, les propostes i accions ecofeministes, i en perspectiva de gènere i de classe, es plantegen, de forma transversal, al llarg de tot el nostre programa polític, entrellaçant i vehiculant tot el nostre projecte municipalista transformador.

 • Potenciar i dotar de majors recursos el Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el Casal de les Dones com a punt de referència per a les dones.
 • Municipalitzar els Serveis d’Atenció Domiciliària, els Serveis de Teleassistència, el conjunt dels serveis educatius i els serveis d’educadores socials.
 • Treballar per obrir un centre o una oficina SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) que ofereixi atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, com també als seus fills i filles.
  • Creació d’una xarxa d’habitatge públic, especialment per a dones amb risc d’exclusió social.
 • Aplicació del protocol d’actuació contra les agressions masclistes i LGTBIQ+fòbiques a Vilafranca en tots els seus àmbits: dimensió administrativa, entitats culturals, espais festius…
  • Treballar de manera permanent la sensibilització, prevenció i abordatge de les violències masclistes.
  • Promoure i contribuir en la dinamització de les comissions liles, de coeducació o de gènere dels instituts i fomentar aquesta pràctica a les escoles de primària.
  • Centre Municipal de Masculinitats Diverses: que fomenti la reflexió i el debat col·lectiu entorn la masculinitat, que treballi en la prevenció de les violències masclistes posant el focus en els qui les perpetren (els homes) i que incorpori de forma prioritària un Servei d’Atenció a Homes per a la Promoció de Relacions No Violentes.
  • Defensar l’ampliació de la regidoria en polítiques feministes i LGTBIQ+ que treballi la qüestió de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques. 
 • Suport al moviment d’alliberament LGTBIQ+, des d’una posició de no-ingerència, respecte i col·laboració amb les organitzacions d’alliberament LGTBIQ+.
 • Adoptar mesures contra l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual, expressió o identitat de gènere i posar en pràctica protocols específics contra LGTBIQ+fòbia als centres educatius municipals.
 • Realització de campanyes públiques de sensibilització sobre la diversitat sexual, identitat dissident i LGTBIQ+.