? VALORACIÓ | 2 anys de legislatura

Els dos primers anys de legislatura han servit al govern de PSC i CIU per consolidar el seu model de Vilafranca, que actua moltes vegades a base de pedaços i sense planificació ni una visió general de Vilafranca (no existeix un Pla de Mobilitat, d’Habitatge o d’equipaments). Que tendeix a crear una administració pública gerencial a base de càrrecs de confiança d’alcaldia.

El model de Vilafranca, com a “ciutat aparador” s’allunya de les necessitats reals de les persones, de resoldre els dèficits en matèria d’habitatge, de precarietat laboral, de dinamització de l’espai públic o de crear instruments per a la cohesió social (no existeix un Pla Local per a l’Ocupació o un pla local per a la inclusió i la cohesió social). Continuem amb serveis bàsics privatitzats com els serveis funeraris, els aparcaments i zones blaves, la gestió d’equipaments esportius…

El model que defensa la CUP passa per tres premisses bàsiques: transparència i participació (en la gestió pública municipal i en els pressupostos), posar les persones al centre de l’acció política (lluitar contra l’emergència social i els efectes de la crisi, i garantir l’accés als serveis públics) i el compromís ferm i sincer amb la llibertat del nostre poble (nacional, social i de gènere).

Només així, serà possible “capgirar” Vilafranca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.