Un any més, la CUP de Vilafranca reivindica que es compleixi la moció de 2008 sobre pressupostos participatius

pptosparticipatius_0Després que al ple del mes d’octubre de 2008 s’aprovés per unanimitat una moció sobre pressupostos participatius, l’ajuntament va incorporar als pressupostos de 2009 i 2010 una partida de pressupostos participatius dins el capítol d’inversions. Durant aquests dos anys, l’acord es va materialitzar en la creació d’un grup de participació en què ciutadans escollits a l’atzar decidien el destí de la partida en qüestió.

Des de la CUP s’assenyala que en cap ocasió el govern va donar comptes de l’estat d’execució de la partida de pressupostos participatius i, el 2011, després de reduir-la, va deixar de convocar el grup de participació. Des d’aleshores, el grup municipal de la CUP, responent als principis de la candidatura de transparència i participació ciutadana, el mateix 2011, va organitzar una assemblea oberta per tal d’exposar la proposta de pressupostos municipals del govern, posar-la a debat i formular-hi propostes que després es traslladarien al ple.

Tant el 2012 com el 2013 la CUP ha seguit organitzant processos de participació sobre els pressupostos, focalitzant les assemblees del 2012 a les inversions i la del 2013 a les despeses, alternant sessions formatives amb altres amb dinàmiques de participació i debat. Aquest any, l’assemblea es va celebrar el passat dimarts 9 de desembre i va tractar conjuntament els capítols d’ingressos i de despeses.

Així doncs, un any més, la CUP torna a denunciar la manca de voluntat política del govern pel què fa a la transparència i la participació ciutadana: per una banda redueix la informació entregant la proposta als grups municipals amb un marge de temps molt limitat i redueix la participació ciutadana al mínim amb una audiència pública únicament informativa.

Finalment, reivindicar els processos de participació ciutadana com una eina de presa de consciència i de poder de la ciutadania, especialment en un exercici d’autogovern tant important com podrien ser els pressupostos municipals. I insistir que, per tal que aquests processos participatius siguin el màxim d’oberts i representatius de tots els sectors de la societat vilafranquina, han de ser organitzats pel govern i han de permetre que les aportacions de la ciutadania puguin incidir directament en les decisions que pren el govern.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.