Les regidores de la CUP declinen les invitacions als actes oficials de les Fires de Maig

Per part de la CUP volem declinar oficialment la invitació a la conferència de les fires de maig per dos motius: en primer lloc, perquè en aquest horari alguns tenim altres obligacions laborals, ja que no ens dediquem a la política de forma professional, i en segon lloc, perquè no compartim el format de conferències i actes institucionals que se solen organitzar des del govern en horaris que no faciliten l’assistència i aparten als membres polítics de les seves funcions primordials.

D’altra banda sempre hem renunciat als privilegis que se’ns atorga pel fet de ser regidors, a través d’invitacions que ens reserven un lloc especial en conferències, pregons o qualsevol altre acte, ja que entenem que aquesta tipologia d’actes han d’anar dirigits a la societat vilafranquina, entre la qual ens trobem, però sense realitzar diferències d’estatus entre la classe política i la resta de la població.

D’altra banda, i evidentment, assistirem a la majoria dels actes que s’organitzin en aquestes Fires de Maig durant els diferents dies de la seva celebració, de forma anònima, gaudint i donant suport a aquestes tradicionals fires vilafranquines.

Leave a Reply

Your email address will not be published.