NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca aposta per una fiscalitat progressiva al conjunt dels preus públics

Des de la formació, defineixen les ordenances fiscals per l’any que ve de continuistes.

Vilafranca del Penedès, 10 d’octubre de 2023.- “Apostarem i treballarem per una fiscalitat progressiva amb perspectiva social, ambiental i de gènere que faci efectiva una redistribució de la riquesa dins dels límits d’actuació d’un municipi en aquest àmbit”, ha assegurat avui la portaveu de CUP Vilafranca, Marta Soler. Ho ha fet durant la roda de premsa convocada per tractar el tema de les ordenances fiscals d’enguany.  

La candidatura vilafranquina manifesta que la fiscalitat progressiva té per objectiu racionalitzar la recaptació d’impostos i el cobrament de taxes i preus públics d’acord amb criteris. “És un sistema de tarifació que té en compte criteris de renda a l’hora de determinar el valor a aportar de cada contribuent: a una major renda, més contribució, i a una de menor, menys. ”, ha afirmat Soler. A més, els cupaires assenyalen que l’objectiu d’aquest sistema ha de ser que el màxim possible de persones entrin dins del d’aquesta tarifació. També, han argumentat que “com que el marge de maniobra que tenen els municipis en els impostos és baix, ja que venen determinats per la Llei d’Hisendes Locals, aquesta tarifació només serà possible aplicar-la a taxes i preus públics”.

Algunes de les propostes dels cupaires per aplicar aquesta tarifació a serveis municipals seria a l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet i el Complex Aquàtic. 

Per altra banda, des de la formació anticapitalista, aposten per implementar un recàrrec en els pisos que fa més de dos anys que estan buits. “El parc d’habitatges de lloguer com els destinats a fins socials s’ha d’augmentar urgentment, ja que hi ha una manca d’habitatges a la Vila, i per això s’ha d’incentivar a posar al mercat tots els pisos que actualment estan buits”, ha etzibat la portaveu. Des de la formació aposten per la introducció d’un recàrrec del 50% de l’IBI per aquells pisos que fa més de dos anys que estan buits; un recàrrec d’un 50% més per aquells propietaris que tenen més de quatre habitatges que, a més, tenen més d’un pis buit des de fa més de tres anys, fent augmentar l’impost un 100%; i aplicar un 150% més l’impost per aquells grans tenidors amb més de dos pisos buits que fa més de tres anys que estan deshabitats.

En aquest mateix sentit, els cupaires també volen bonificar l’IBI d’aquells locals de nou contracte els quals posin el preu de lloguer per sota del de mercat. Amb aquesta mesura  “es pretén incentivar l’obertura de nous comerços a la Vila, enfortint el teixit comercial que en els darrers anys s’ha vist reduït, ja que a Vilafranca hi ha 1187 pisos i locals sense cap ús”, ha explicat Soler.

Des de la CUP s’extreu que tot i que el pressupost d’un ajuntament està clarament inserit dins de la lògica institucional, és un instrument amb una clara intencionalitat i incidència política. “Així doncs, volem incorporar els principals valors i principis polítics que ens defineixen, com la justícia social, el repartiment de la riquesa i el treball, la municipalització de béns i serveis, l’educació, la transformació i cohesió social, i temes transversals com la transparència, les polítiques de gènere, l’aprofundiment democràtic o la sostenibilitat”, ha insistit Soler. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.