NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca denuncia impediments en l’empadronament per part de l’equip de govern incomplint així diversos marcs normatius

La formació presentarà al pròxim ple ordinari de l’Ajuntament una moció per garantir el dret a l’empadronament i evitar així la discriminació que actualment pateixen algunes persones migrades o en una situació residencial precària.

Segons els cupaires, el govern actual de Vilafranca està incomplint diversos articles de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, i la resolució de l’Instituto Nacional de Estadística del 17 de febrer de 2020 on es diu que l’ajuntament no té competència per jutjar qüestions de propietat, d’arrendaments urbans o, en general, de naturalesa jurídic-privada. Afirmen també que estan ignorant l’article 59.2 del Reial Decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de població i demarcació de les entitats locals, que cita expressament la no obligatorietat d’acreditar el títol de propietat sobre l’habitatge o de contracte de lloguer com a requisits per a la inscripció en el domicili que es declara com a habitual. A més a més, apunten que totes aquestes consideracions són reafirmades amb la resolució del 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria de la Presidència de l’Estat, per la qual es publica la Resolució del 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. Des de la formació, asseguren que des de l’Ajuntament sempre s’obliga a presentar un contracte de propietat o de lloguer en el moment de l’empadronament, fet que no permet a moltes persones fer ús d’aquest dret.
Des de la CUP indiquen que cal tenir en compte que amb la inscripció padronal s’assoleix la condició política de ciutadà de Catalunya i per tant, s’aconsegueixen alguns dels drets considerats bàsics com l’accés al sistema sanitari, al sistema educatiu, a serveis socials o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa. És per aquest motiu, que facilitar la inscripció al padró municipal esdevé una peça clau a l’hora d’abordar les condicions de les persones amb risc de vulnerabilitat que resideixen al municipi. En aquest sentit, a la formació els consta que a Vilafranca hi ha un centenar llarg de persones a qui se’ls ha negat el padró, tot i que viuen a la vila, i consideren que estan en aquesta situació perquè l’equip de govern no facilita l’empadronament, ja que les amaga, les invisibilitza, i les priva dels seus drets polítics i socials més bàsics.
Per tot això, a través de la moció, demanaran: facilitar l’accés al padró i l’emissió dels certificats que hi van associats, tenint en compte a la legalitat vigent, eliminant l’obligatorietat dels requisits de tenir un títol de propietat o contracte de lloguer de l’immoble, documents que no són obligatoris per a la tramitació del padró, tal com regula el Reial decret 1690/1986; descartar l’ús del padró com una eina per combatre les situacions de sobreocupació, de control del parc d’habitatge o altres polítiques de l’àmbit de l’habitatge i l’urbanisme; I, finalment, impulsar un Reglament d’accés al Padró municipal amb l’objectiu d’esvair tots els dubtes respecte de la tramitació d’aquest.
Des de la formació esperen que aquesta moció, que presentaran al pròxim Ple ordinari de l’Ajuntament, s’aprovi per tot el consistori vilafranquí i que des de l’equip de govern es comenci a treballar urgentment per facilitar l’empadronament a tothom qui viu a Vilafranca per així garantir drets bàsics de tota la població com el dret d’accés a la sanitat pública, a l’educació pública o als serveis socials.

Leave a Reply

Your email address will not be published.