COMUNICAT | La CUP denuncia la manera com s’ha adjudicat la concessió de la Taverna del VINSEUM

Des de CUP Vilafranca volem denunciar les formes amb les quals la junta del Vinseum ha adjudicat la concessió de la Taverna del Vinseum. No només creiem que l’adjudicació ha estat irregular en el procediment, sinó que afirmem que la concessió no ha estat ni ètica, ni estètica.

El mètode d’adjudicació ha estat incorrecte, ja que dins de la pàgina web del Vinseum hi ha informació sobre com s’han d’adjudicar els contractes amb preu superior als 5.000€ i especifica literalment: “en el cas de contractes amb un preu superior als 5.000 euros es demanaran com a mínim tres ofertes, tret que mitjançant un informe motivat es justifiqui que no és convenient o possible fer-ho”.

També s’especifica:

“En qualsevol cas, i llevat que es justifiqui amb informe que no és possible, caldrà que la FUNDACIÓ demani ofertes com a mínim a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte”.

En aquest cas, només es va presentar una sola oferta, però a l’acta de la junta directiva del Vinseum (16-03-2017) on s’adjudica la concessió de la taverna no es parla de l’existència d’aquest informe que justifiqui que només es va presentar una oferta, i no consta en cap lloc que altres empreses o entitat hagin estat convidades a participar.

Més endavant també es diu que s’ha de fer pública la decisió adoptada per la junta directiva en el perfil del contractant del web (vinseum.cat), però més d’un mes després de la seva aprovació per junta, aquesta informació no apareix a la pàgina web.

El fet que el president del Vinseum sigui també president de l’entitat guanyadora de la concessió, no ajuda a creure en la transparència i igualtat d’aquest procés.

Per tot això des de la CUP de Vilafranca demanem a la junta directiva del Vinseum que:

• torni a convocar aquest concurs segons el qual diu el seu portal de transparència
• que no admeti cap oferta que vingui d’entitat o empresa relacionada amb cap membre de la junta directiva del Vinseum

Vilafranca del Penedès, 26 d’abril de 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.