La CUP de Vilafranca demana responsabilitats a l’equip de govern sociovergent per l’abocament de runa a una zona verda de l’Espirall

 
El passat 23 de gener de 2017 la CUP va denunciar en roda de premsa l’existència d’un abocador incontrolat i obert a uns terrenys municipals situats darrere del cementiri de Vilafranca i al costat del camp de futbol de l’Espirall. Un abocador que anava en creixement al llarg dels mesos i que incloïa material de fibrociment (uralita) que és contaminant i cancerigen. Uns terrenys que segons el POUM vigent han d’anar destinats a zona verda pel municipi.
Conjuntament a aquesta roda de premsa la Candidatura va formular una sèrie de preguntes al govern per conèixer l’origen d’aquest abocador de runes, el perquè de la seva existència i qui era el responsable d’haver autoritzat i permès aquest de manera incontrolada en uns terrenys municipals. En data 1 de març de 2017 el govern va respondre a la CUP a través d’un escrit del regidor d’Urbanisme, el senyor  J.Mª Martí. A través d’aquest hem conegut que el govern va donar permís per abocar runa en uns terrenys municipals derivada de les obres del Passeig Rafael Soler (permís concedit el juliol de 2015). L’Ajuntament ho justifica per la necessitat d’apujar la quota del terreny i, afirma, que el permís només fou per a terres i pedra neta, però en cap cas per a runa. En la resposta el regidor d’urbanisme JM Martí, també admet que des d’aquell moment i fins a l’actualitat, el solar ha estat accessible per empreses no autoritzades (responsabilitzant-les de l’abocament de runa) a través de camions de gran tonatge, afegint que és impossible identificar l’autor dels abocaments.
En aquest sentit cal recordar que l’Ajuntament no tenia els terrenys perimetrats (sense cap element que n’impedís l’accés) i per tant, no va complir amb les seves obligacions, doncs el tancament és obligatori per qualsevol empresa o particular que realitzi obres en el municipi de Vilafranca, tal com indica el POUM vigent i, es reitera en l’Ordenança de Civisme de la qual tant presumeix i en fa ús el govern vilafranquí, segons li convé.
El regidor d’Urbanisme també admet l’existència de materials contaminants, fet que es va poder comprovar a partir de la inspecció que es va realitzar el mes de febrer de 2017, inspecció sol·licitada per la CUP després de denunciar l’abocament incontrolat. Per altra banda, el regidor afirma que és impossible la identificació del responsable de l’abocament d’aquest material, i que per tant l’Ajuntament, amb els diners dels vilafranquins/es s’ha hagut de fer càrrec del cost de la retirada d’aquest material contaminant (que ascendeix a 9.825,20€).
Per tots aquests motius, des de la CUP considerem nefasta l’actuació i gestió del govern en aquest tema, ja que han incomplert la normativa municipal que ells mateixos han de vetllar perquè es compleixi, i en particular la deixadesa dels màxims responsables en matèria d’urbanisme, el regidor d’Urbanisme i el director de l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans, el senyor Josep Torrents, càrrec de confiança del govern de Vilafranca. Per altra banda, part d’aquesta runa podria provenir d’obres municipals, per evitar pagar les corresponents taxes que implicaria fer-ho en un abocador autoritzat. D’aquesta manera per activa o per passiva s’ha permès malmetre de forma greu una zona verda, amb l’abocament de materials contaminants, i l’acumulació d’altres materials dels quals mai podrem tenir-ne coneixement a causa de la seva sepultació.
No ha estat fins a la denúncia pública de la CUP, que el govern ha adoptat les mesures pertinents de retirada del material contaminant i de totes les runes, tot i que no podrem saber l’abast de la contaminació que en aquests terrenys s’hagi pogut produir al llarg dels anys en què s’ha permès l’existència d’aquest abocador incontrolat per part del govern.
Per això, des de la CUP entenem que aquests fets tan greus no poden quedar impunes, doncs, cal que algú n’assumeixi les responsabilitats, ja sigui per part del director d’àrea o el Regidor d’Urbanisme, i que s’utilitzin tots els mitjans disponibles per evitar que es reprodueixi aquesta situació.
Des de la CUP emplacem també al govern, a realitzar les gestions oportunes per investigar els fets i saber quina ha estat l’empresa (o empreses) responsable dels abocaments i que tramiti l’expedient sancionador oportú i evitar ser contractada en un futur.

 

Foto: La Fura.

Vilafranca del Penedès, 5 d’abril de 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.