NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca explica que l’Oficina Antifrau de Catalunya està investigant el procés de venda directa dels pisos del carrer Migdia

  El desembre del 2018 la formació va posar en coneixement de l’oficina uns indicis d’irregularitats del govern en la gestió dels allotjaments.

Actualment la investigació està en “fase de valoració del conjunt de la informació i la documentació recopilada i rebuda”.

La CUP de Vilafranca ha fet una roda de premsa aquest dimecres al matí explicant la seva posició pel que fa a la venda directa dels pisos del carrer Migdia a la Fundació Amàlia Soler i en quin punt es troba la denúncia que el desembre del 2018 van posar a l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre aquest procediment.
Els cupaires han recordat que porten anys denunciant públicament que tot el procés de venda directa dels pisos del carrer Migdia a la Fundació Amàlia Soler no s’ha gestionat correctament per part de l’equip de govern vilafranquí. La formació ha explicat que el 2013, ja no va veure clar el conveni d’adquisició del terreny entre l’Ajuntament i el Centre Agrícol. Igualment el 2015, durant la signatura del conveni per la venda directa dels allotjaments entre l’Ajuntament i la Fundació Amàlia Soler, la representant de la CUP al patronat de la Fundació es va abstenir en la votació en tenir dubtes de què fos el procediment adequat. El setembre de 2016 van denunciar públicament tot el procés de compravenda, i el novembre de 2018, després que la Generalitat emetés un informe desfavorable pel que fa a la venda directa i on s’explicitava que s’havia de fer via concurs públic, el van tornar a qüestionar i van demanar que s’aturés el procés d’adjudicació dels allotjaments. Donada la manca d’atenció de les seves demandes per part de l’equip de govern de Vilafranca, el 12 de desembre del 2018 els cupaires van posar en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya un seguit d’indicis d’irregularitats econòmiques, de procediment i gestió, i d’índole legal, que van estar investigant des del juny del mateix any. Segons els va comunicar la mateixa oficina el 28 de gener del 2019, el director va ordenar iniciar actuacions d’investigació per aclarir els fets denunciats i actualment, segons els ha confirmat l’Oficina Antifrau de Catalunya, aquestes es troben en la fase de valoració del conjunt de la informació i la documentació recopilada i rebuda. És per això que durant el ple de l’Ajuntament de la setmana passada van demanar la retirada del punt i que s’aturés la compravenda perquè el procediment estava en mans d’Antifrau. Per la formació de l’Esquerra Independentista l’aprovació del punt és una temeritat per part de l’equip de govern, tenint en compte que la proposta va ser aprovada amb els únics vots a favor de Junts per Vilafranca i del PSC, i tots els vots de l’oposició en contra, ja que el Grup Municipal de Ciutadans i de Vilafranca en Comú van canviar el seu sentit del vot al conèixer l’estat actual de la denúncia.
Els cupaires han fet memòria de les conclusions més importants que van presentar públicament a l’Oficina Antifrau de Catalunya el desembre del 2018. Pel que fa als possibles indicis d’irregularitats econòmiques han manifestat que s’ha posat en risc de descapitalització la Fundació Amàlia Soler i  que la qualificació com a allotjaments i no com a habitatges impossibilita als usuaris d’accedir a ajudes públiques i subvencions. En l’àmbit de procediments i de gestió entenen que hi ha una pèrdua de control dels recursos per part de l’ajuntament en favor d’un ens privat limitant la capacitat operativa sobre els criteris de gestió i selecció, i han recordat l’aparició d’un informe tècnic en data de 2 d’agost de 2016 on s’informava de greus incompliments per part de l’empresa constructora i sobre els quals l’equip de govern no va generar cap expedient sancionador. Per últim, en termes d’índole legal,  destaquen, entre d’altres, que existia una voluntat des del principi de realitzar una venda directa per part del govern fet que està regulat per la llei, i no essent aquest el mètode correcte, tal com ja van manifestar des de la CUP de Vilafranca l’any 2016, l’afirmació de què la Fundació era mitjà propi o bé que el fons de finançament no és d’acord amb allò que es marca des de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya (LMRLC).
Finalment, des de la CUP de Vilafranca han advertit que continuaran amb la feina de fiscalització del govern i denunciant qualsevol mala praxi, ja que consideren molt importants els àmbits de la transparència i la bona gestió que asseguren que manca a l’actual equip de govern de Vilafranca. I han expressat que es reserven el dret a dur a terme les accions que consideren oportunes si l’Oficina Antifrau de Catalunya hi veu algun indici d’irregularitat. Així mateix, volen posar en valor la feina feta per altres nuclis locals de la CUP de la comarca i del país, com és el cas de la CUP de Gelida, de denúncia i acció contra la mala gestió pública que s’ha produït als Països Catalans durant molts anys.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.