OPINIÓ | Les famílies trien pública, el govern decideix concertada

El govern de Vilafranca ha decidit que 23 famílies que han triat educació pública per als seus fills no podran anar-hi i les obliga a escolaritzar-los a una escola concertada. Aquesta decisió afecta també els seus germans petits i, a la llarga, els dificultarà molt accedir també a un institut públic, ja que les concertades no hi estan adscrites i tindran menys punts quan hi vulguin entrar.

El govern sabia que amb la baixada de ràtio d’Infantil 3, antic P3, a les escoles públiques (que passen a 20 infants per grup) a Vilafranca es perdien 46 places, totes públiques, ja que a la concertada es manté la ràtio a 25. Davant d’això hi havia dues posicions possibles: recuperar una línia pública d’I3 a Vilafranca, eliminada recentment, o bé derivar el més que previsible excés de demanda de la pública a la concertada, que els últims cursos ha vist com li disminuïen les preinscripcions.

Des de la Regidoria d’Educació s’insisteix en ressaltar que el 87’5% de les famílies han entrat a la seva primera opció, com si això fos un argument suficient per negar l’escolarització pública a una, deu o vint-i-tres famílies. No expliquen, en canvi, que el curs passat l’oferta de places a la pública era del 61’2% i que aquest any l’han reduït, conscientment, al 55’7%. Ha estat la mateixa regidora qui ha afirmat que “si no es fes així, les concertades es quedarien buides”. Sembla ser que no li preocupa tant que es perdin places a la pública i que els darrers anys Vilafranca estigui perdent una línia a l’escola pública. 

La regidora també nega que es pugui crear una línia nova perquè “no hi ha infants suficients”. N’hi ha 23 que han triat pública, fins i tot ofertant un grup més d’I3 des de l’inici fins n’haguessin quedat 3 a fora. Havent disminuït la ràtio d’I3 a la pública, aquest argument no semblaria prou sòlid.

S’ha dit també que aquesta decisió busca distribuir millor l’alumnat vulnerable entre les escoles. Tenim força dubtes i desavinences en la política contra la segregació educativa que està fent aquest govern, cosa que mereix una anàlisi i debat molt més profunds. En tot cas, convidem a consultar les dades publicades per l’ajuntament per comprovar que l’escola pública segueix concentrant una proporció més elevada d’alumnat amb necessitats educatives específiques.

També sentirem a dir que amb la baixada de natalitat inevitablement s’aniran perdent places, però què explica que totes les que hem perdut aquest curs i els anteriors siguin públiques? La resposta creiem que és senzilla, només cal buscar-la a l’ideari polític de qui governi i als interessos de qui respongui, massa sovint allunyats de la defensa dels serveis públics i de garantir-ne l’accés universal i la qualitat.

Tot apunta a que per al govern el problema sigui més aviat que alguna escola concertada tingui menys inscripcions o, donat el cas, s’hi perdin línies, i que s’estigui forçant una demanda que tendeix a la baixa. Això pot respondre al projecte polític del govern, però el que cal és defensar el dret de les famílies a escolaritzar a l’escola pública i exigir que el curs que ve s’hi oferti una línia més d’I3.

Grup d’Educació CUP Vilafranca

Leave a Reply

Your email address will not be published.