NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca denuncia la inacció de l’equip de govern davant la davallada de places ofertades a l’escola pública

Els cupaires reclamen l’obertura d’una nova línia de P3 a l’escola pública de Vilafranca.

Al Ple del mes de maig, la CUP de Vilafranca va fer una pregunta a l’equip de govern al voltant de la preocupació d’algunes famílies de no poder optar a una plaça a l’escola pública per l’inici del curs vinent a P3. Un fet que s’evidenciava comparant les xifres provisionals d’infants inscrits a cada centre amb les places que oferia. Concretament, la pregunta dels cupaires va ser si davant la davallada de places públiques ofertades a P3, s’havia demanat al Departament d’Educació de la Generalitat l’obertura de més línies de P3 a les escoles públiques de Vilafranca o fins i tot la recuperació de la segona línia del Pau Boada. La resposta que es va obtenir al mateix Ple de la regidora d’educació Xell Montserrat, va ser que “ens estàvem anticipant” a les llistes definitives, assegurant que aquests infants no es quedarien sense plaça, ja que hi havia segones opcions. No obstant això, el que no va dir és que les altres opcions, i la del govern, passava per omplir les places que les escoles concertades i amb perfil religiós de Vilafranca no han estat capaces de cobrir.

Amb les llistes definitives de les places per al curs 2022-2023, 23 infants s’han quedat sense una plaça a una escola pública de la Vila, opció que havien demanat totes. Ara mateix, l’única solució que els hi dona el govern de l’Ajuntament és la matriculació a un centre concertat, o quedar-se sense educació infantil. Des de la CUP de Vilafranca expliquen que aquesta situació, que genera força neguit a 23 famílies (l’any vinent en poden ser més) i que tenia una solució relativament fàcil com era obrir una nova línia de P3 , és fruit de la inacció per part de l’equip de govern al no donar una resposta clara i directa a una problemàtica, previsible i evident a la Vila: la reducció de les places a centres d’educació pública. Aquest fet es pot veure fent una comparativa amb l’any anterior. El curs 2021-2022 Vilafranca tenia un 60% d’oferta d’educació pública, mentre que aquest curs que encetarem al setembre s’ha vist reduït a un 55,7%. Això és degut a la reducció de les ràtios a les aules, fet reivindicat durant molt de temps i aplaudit per la victòria, però és clar que en reduir el nombre d’alumnes a les aules, alguns se’n quedaran fora. Com és el que ha passat. La solució coherent, i la que es reclama des del món educatiu de la Vila, és que s’obri una nova línia, la qual podria absorbir aquests infants que s’han quedat sense una plaça a l’escola pública.

Al passat Ple de juny, es va tornar a preguntar sobre aquesta problemàtica, i la resposta de la regidora d’educació no va ser més esperançadora. Algunes famílies ja han optat per matricular els seus infants a escoles concertades per tal de tenir una plaça assegurada a educació infantil. Altres estan pendents, sense rebre cap mena de suport per part de l’equip de govern.

La formació doncs, més enllà de donar tot el suport a les famílies que es veuran obligades a portar els seus infants a escoles concertades de caire religiós, reclama a l’equip de govern l’obertura d’una nova línia a les escoles públiques de Vilafranca del Penedès que garanteixi cobrir un nombre més realista de places demandes a una escola pública, laica, de qualitat i en català.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.