NOTÍCIA | Garantir els drets socials i la seguretat de viure bé, objectius principals de la CUP de Vilafranca

Els cupaires volen crear la regidoria de Drets Socials, observatoris contra la pobresa i l’exclusió social, una mesa local d’emergència social i habitacional, un Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, i un Centre Cívic.

“Les problemàtiques socials actuals i la situació de cronificació de la pobresa requereixen més recursos i d’un nou enfocament de les polítiques socials que sigui interdisciplinari i transversal.”, ha assegurat avui la cap de llista de la CUP Vilafranca, Marta Soler. Ho ha fet durant una roda de premsa sobre les propostes en temes de drets socials que inclouen en el seu programa polític, celebrada a la plaça Doctor Bonet del barri de l’Espirall, amb la presència de diferents integrants de la llista per les pròximes eleccions municipals.

La candidatura vilafranquina ha expressat que posaran al centre de les prioritats polítiques la redistribució de la riquesa i la reversió de les desigualtats i consolidaran espais de participació que fomentin i permetin l’apoderament, l’organització i el control popular del conjunt de serveis públics socials. “Volem construir una Vilafranca inclusiva i cohesionada i això només ho podem aconseguir garantint els drets de totes les persones com poden ser l’accés a un habitatge digne o l’educació i la sanitat públiques, i per tant millorant la qualitat de vida de la classe treballadora”, ha afirmat Soler. En aquest sentit, els cupaires volen bastir un model de serveis socials públics que responguin a les necessitats de les persones durant tot el cicle vital, sense que ningú en quedi exclòs i promocionant els valors de la cohesió i la protecció de les persones més vulnerables. “Aquest model ha de deixar de banda l’orientació assistencialista i caritativa, que només lluita contra les conseqüències, per solucionar d’arrel les causes que provoquen les desigualtats”, ha assegurat Soler. Per això, des de la formació iniciaran accions per implicar directament a la població en la planificació i gestió dels serveis públics.

Una de les principals propostes per dur a terme aquest nou model passa per la creació de la regidoria de Drets Socials reorientant i reestructurant l’actual regidoria de serveis socials. “Aquesta regidoria tindrà l’objectiu principal d’assegurar un ampli ventall de drets bàsics de totes les persones que viuen a Vilafranca i també per promoure una transformació de l’actual sistema socioeconòmic i, per tant, treballar per solucionar les causes que provoquen les necessitats i les problemàtiques socials”, ha etzibat Soler. Segons la candidatura aquesta regidoria se situarà en una posició central dins l’organització municipal i serà transversal en totes les polítiques públiques, i a més, a través del pressupost municipal prioritzaran l’aplicació de les partides necessàries per fer efectius aquests drets socials universals amb l’objectiu d’aconseguir la plena igualtat d’oportunitats.

Així mateix, la candidatura ha presentat altres propostes concretes en termes de dret socials. Una de les prioritats per la formació és lluitar contra qualsevol forma de pobresa i exclusió, i per això volen crear un observatori pels Drets Socials i contra la pobresa i l’exclusió social. “Aquests observatoris seran eines de coneixement bàsiques i transversals amb l’objectiu d’assessorar amb dades reals i actualitzades de tots els serveis públics de la vila i d’àmbit supramunicipal per poder detectar necessitats i millores d’aquests serveis i també conèixer quina és la situació social real per facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents per afrontar les diferents situacions”, ha afirmat Soler. També volen desenvolupar una mesa local d’emergència social i habitacional perquè sigui un espai de participació i de treball compartit entre l’administració i les entitats del municipi implicades en l’àmbit socials i de l’habitatge amb l’objectiu de fer una diagnosi i implementar polítiques públiques per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

Un altre dels principals reptes que volen afrontar des de la candidatura són la inclusió i la cohabitació ciutadanes. Des de la formació volen teixir comunitats actives i participatives on es garanteixen els drets i les necessitats bàsiques de totes les persones com per exemple tenir un habitatge digne, educació i sanitat públiques de qualitat, o l’empadronament. Per això, impulsaran un Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social amb l’objectiu de sostenir i apoderar sectors més desafavorits i teixir comunitats inclusives on tothom pugui gaudir dels drets bàsics irrenunciables i universals. En aquest sentit, consideren que la construcció d’un Centre Cívic dinamitzat permetria i facilitaria el desenvolupament de polítiques comunitàries, d’inclusió i generadores d’igualtat d’oportunitats. “L’Ajuntament ha de donar suport i eines a la població i a totes les associacions i ha de ser proactiu per tal d’afavorir el contacte entre entitats i l’administració per tal d’impulsar i teixir projectes conjunts”, ha assegurat Soler. 

Finalment, des de la CUP afirmen que volen construir una Vilafranca viva, comunitària, inclusiva, amb barris habitables, on es tingui la seguretat de viure bé i on es garanteixin drets. Per això, duran a terme polítiques socials valentes i transformadores encarades a cobrir les necessitats bàsiques de cada barri i de totes les persones que viuen a Vilafranca com tenir pa, sostre i treball dignes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.