NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca del Penedès presenta una moció al pròxim Ple en nom del Sindicat de Llogateres per tal que es creï un protocol en cas de desnonament

Aquesta moció té la finalitat que es formi una comissió amb representants dels grups municipals, caps tècnics de diferents àrees i representants d’entitats socials de la Vila per tal d’elaborar un protocol d’actuació davant d’un desnonament.

La moció, elaborada pel Sindicat de Llogateres, denuncia la poca posada a la pràctica de les diferents lleis que s’aproven als diferents estaments polítics, ja que sí que és cert és que tendeixen a un major benefici i estabilitat social, però massa sovint són tombades pels diferents tribunals, invalidant-les i deixant-les sense efecte. 

Aquest fet, es va agreujar a causa de la Covid-19, on els ERTOS i el distanciament social va fer encara més precària la vida de la classe treballadora del país, implicant també ansietat psicològica per no poder arribar a final de mes amb els ingressos que es disposaven. Per posar dades a la problemàtica dels desnonaments, durant el període de gener a setembre de 2021 es van produir a Catalunya 7012 desnonaments, 20 diaris. Durant el mateix període, a la província de Barcelona se’n van executar 4740, dels quals 3531 per impagament de lloguer, 746 per execucions hipotecàries i 463 per altres motius com ocupacions de llars. Tant ela CUP com el Sindicat denuncien que Catalunya continua sent líder en llançaments de famílies dels seus habitatges.

El Sindicat explica que, si l’expulsió de la llar és un fet traumàtic per a les famílies que es veuen afectades, aquest s’agreuja si s’afegeix el poc acompanyament psicològic i la manca d’alternativa a nivell habitacional. I per tal de donar una solució i minimitzar aquestes mancances on Vilafranca no es queda al marge, la CUP presentarà la moció en nom del Sindicat el pròxim Ple municipal, amb la premisa de crear una comissió amb diferents representants dels grups municipals, caps tècnics de diferents àrees i representants d’entitats socials de la Vila per tal d’elaborar un protocol d’actuació davant d’un desnonament, el qual hauria d’incloure les actuacions i procediments a seguir, quina atenció social i psicològica s’ha de donar a les persones afectades i ofertar una alternativa habitacional a les persones desnonades.

Leave a Reply

Your email address will not be published.