NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca prioritzarà les polítiques socials i pels drets de les persones en el cas de governar

Els cupaires proposen crear una Regidoria dels Drets Socials, activar una Mesa Local d’Emergència Social i Habitacional i recuperar l’Oficina Local d’Habitatge

També volen uns serveis funeraris assequibles per a tothom, ampliar el parc municipal d’habitatges d’emergència, adoptar mesures contra la segregació escolar i dur a terme polítiques a favor de la igualtat de gènere

La CUP de Vilafranca ha presentat en roda de premsa aquest dimarts 14 de maig les seves propostes en matèria de polítiques socials per construir una Vilafranca amb polítiques valentes que estigui realment al servei de les persones i per garantir els drets socials de les persones ja que avui en dia encara existeixen nombrosos drets que no estan garantits. La formació entén que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels drets humans per a tots els habitants de les ciutats sense cap exclusió en la promoció dels valors de cohesió i protecció de les persones més vulnerables, i creuen que actualment a la vila no estan garantits tots els drets com el de l’accés a l’habitatge, a l’accés universal a la sanitat, l’educació pública sense segregació escolar, o la igualtat de gènere.
Els cupaires entenen que ja és hora que des de l’Ajuntament es sigui una peça activa per posar fi a les desigualtats socials generades per un sistema capitalista cada cop més agressiu, i que des de la crisi iniciada l’any 2008 la classe treballadora ha patit un retrocés en drets laborals i la precarització de les seves vides. Actualment, hi ha molta gent que te uns sous molt baixos, pateixen una precarietat laboral extrema, existeixen importants bosses d’aturats de llarga durada, i hi ha una impossibilitat d’accedir a un habitatge digne ja que els preus són molt elevats, a més de desnonaments freqüents per impagament d’hipoteca o de lloguer, com també que hi hagi una part de la població que no pugui fer front al pagament dels subministraments més bàsics com és el cas de l’aigua, la llum o el gas.
Per això l’objectiu de la CUP és desenvolupar polítiques que fomentin el treball de qualitat, els drets socials de les persones i el respecte a la diversitat com a font de riquesa col·lectiva. A més, expressen que treballaran des de l’Ajuntament per una economia al servei de les persones i de les seves necessitats.
Les propostes més destacades de la CUP de Vilafranca en polítiques socials són:
  • Creació de la Regidoria pels Drets Socials
Volen reorientar i reestructurar l’actual Regidoria de Serveis Socials, en una Regidoria dels Drets Socials, entesos com a drets irrenunciables per a tothom, universals i personals, que viu a Vilafranca, i que s’han de fer efectivament accessibles a totes les persones. L’objectiu d’aquesta nova regidoria ha de ser el d’assegurar un ampli ventall de drets bàsics de les persones, entès com un pilar bàsic de qualsevol democràcia, i no només pal•liar situacions límit.
  • Desenvolupament de la Mesa Local d’Emergència Social i Habitacional
Serà un espai de participació i de treball compartit amb el teixit associatiu del municipi implicat en els àmbits de l’habitatge i social (Sindicat de llogateres, PAH, Càritas, jutjats, associacions de veïns i entitats del Tercer Sector) amb una gestió oberta i transparent. L’objectiu de la mesa és garantir que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d’aigua a les famílies i/o persones amb dificultats econòmiques.
  • Prioritzar la lluita contra qualsevol forma de pobresa i exclusió
Crear observatoris de la pobresa i l ‘exclusió social per tal de conèixer quina és la situació real de la que partim, i establir indicadors periòdics sobre l ‘estat de les condicions de vida a la vila, per tal de facilitar l’aplicació de les polítiques pertinents pera  afrontar les diferents situacions.
Protegir especialment aquells col•lectius que pateixen problemes d’addiccions i de salut mental i seguir lluitant contra les barreres implícites amb què es troben les persones en situació administrativa irregular per accedir als serveis socials. Dotar-se dels recursos necessaris perquè la lluita contra l’exclusió i la pobresa sigui una prioritat d’actuació.
  • Serveis funeraris assequibles per a tothom
Treballar per aconseguir uns serveis funeraris que garanteixin un enterrament digne, laic i a un preu assequible, mitjançant convenis d’obligat compliment amb les empreses adjudicatàries del servei. Així com facilitar la plurireligiositat amb els serveis funeraris de la vila.
  • Potenciar les eines municipals per a la gestió i l’accés a l’habitatge
Acabar d’elaborar i aplicar un Pla local de l’habitatge, basat en la participació ciutadana i amb la participació de les entitats del sector. Un pla que incorpori les mesures necessàries per a garantir l’accés a l’habitatge de la població.
Recuperar l’Oficina Local d’Habitatge amb els recursos materials, econòmics i humans suficients, amb una àmplia cartera de serveis com a servei especialitzat per millorar i garantir l’accés a l’habitatge de totes les persones. Aquest servei ha d’oferir assessorament, informació, intermediació i acompanyament a les famílies en qualsevol dels estadis que es trobi per poder garantir el dret a un habitatge digne.
  • Mesures per a fer front a l’emergència habitacional
Ampliar el parc municipal d’habitatges d’emergència, per a famílies en risc d’exclusió residencial i per a les persones o famílies que han perdut el seu habitatge i necessiten un recurs habitacional urgent i temporal.
  • Treballar activament contra la segregació escolar
Realitzar un estudi sobre la segregació escolar a Vilafranca i crear un Pla Educatiu de la Vila que afavoreixi una educció pública, equitativa i de qualitat amb mesures eficaces contra la segregació.
  • Mesures per la igualtat de gènere i d’abordatge de les violències masclistes
Ampliar la partida pressupostària destinada a la sensibilització, prevenció i abordatge de les violències de gènere: campanyes actives contra les violències de gènere i formacions a policia local i professionals de l’ajuntament.
Elaboració i aplicació del protocol d’actuació contra les agressions masclistes i LGTBIfòbiques a Vilafranca.
Abordatge de la feminització de la pobresa i apostar per la creació d’una xarxa d’habitatge públic especialment per les dones amb risc de pobresa i/o sense llar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.