NOTÍCIA | La CUP titlla d’irresponsable el govern sociovergent en matèria d’habitatge

Des de la CUP denuncia l’actual govern sociovergent perquè està sent molt irresponsable en no fer polítiques d’accés d’habitatge ni cap regulació en aquesta matèria, a la vila no hi ha propostes més enllà de les que donen resposta a l’emergència social.
Per la formació política, és d’irresponsable no reconèixer que a Vilafranca del Penedès, com arreu, hi ha un problema generalitzat d’accés universal a un habitatge digne. Entenen que no es pot deixar que el lliure mercat reguli un bé tant necessari com el dret a l’habitatge. “No fer res en matèria d’habitatge també és un tipus de política, si és aquesta la línia de treball del govern, ens agradaria saber-ho” apunta la regidora Marta Raventós.
Cal recordar que el 2011 el ple municipal aprovava un Reglament d’habitatges desocupats per determinar què entenem per habitatge buit, i que ho feia per respondre a una demanda emparada a la llei, de fer pagar un recàrrec del 50% d’IBI als habitatges buits, per fomentar-ne la seva incorporació al mercat de lloguer.
D’altra banda la moció que demà presenten, ja la van presentar el 2013 i el govern sociovergent no la va aprovar. Els agradaria que demà s’aprovés la moció per realitzar un cens d’habitatges buits que permeti definir els objectius i les actuacions que s’haurien de dur a terme en matèria d’habitatge, i fer-ho abans d’acabar el 2018.
Recorden que el ple del passat mes de gener, i a proposta de la CUP, es va presentar i aprovar realitzar un Pla Local d’Habitatge, entenen que aquesta seria una eina de planificació bàsica i necessària per començar a treballar l’accessibilitat a l’habitatge a la vila. La CUP es pregunta com es pensa realitzar aquest Pla Local d’Habitatge si no es té un cens d’habitatges buits.
Tornen a reivindicar el paper i la necessitat de l’Oficina Municipal d’Habitatge, una de les funcions d’aquesta Oficina hauria de ser mantenir actualitzat aquest cens, ja que les dades són molt canviants. Una altra de les funcions també hauria de ser la mediació entre propietaris i llogaters, per facilitar i garantir el dret a l’accés a la majoria de la població.
Per últim demanen que aquestes dades siguin socialitzades amb la resta de la població. Per nosaltres no pot ser que hi hagi gent sense cases i cases sense gent.

Leave a Reply

Your email address will not be published.