Comunicat de la CUP de Vilafranca sobre el nomenament del nou President del Vinseum

Davant les notícies aparegudes a mitjans locals sobre el nomenament del nou President del Vinseum, volem recordar a l’alcalde que segons els estatuts de la Fundació Vinseum, la facultat de nomenar i cessar el president del museu recau en el Patronat de la Fundació. L’alcalde és el president del Patronat, però aquest està format per 16 membres més que van ser convocats per última vegada el 14 de març. En aquesta reunió no es preveia el tractar el relleu del president, i davant una petició que el canvi es fes amb un consens previ al Patronat, l’alcalde va expressar que seria l’equip de govern qui faria la proposta, generés o no consens.

Des de la candidatura volem fer saber, doncs, que els moviments del govern per a la tria d’un nou president del Vinseum ni han estat comunicats als membres del Patronat ni s’estan fent tenint en compte el criteri dels membres del Patronat, i lamentem que el procés d’elecció d’un càrrec tan important com és el de president del museu no s’estigui debatent a l’espai que pertoca, que és el del Patronat.

Remarquem la necessitat que els nomenaments es treballin a l’òrgan que legalment en tingui la facultat, sense deure’s a sintonies polítiques o personals, sinó a la preparació i qualificació valorables que requereixi el càrrec i amb un suport el més consensuat possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published.