La Cup de Vilafranca presentarà una moció per la creació d’un pla local d’equipaments

Regidores de la CUP de Vilafranca
Les regidores de la CUP de Vilafranca
  • El pla vetllaria per definir una política dequipaments a mig i llarg termini basada en les necessitats de la vila i independent dels canvis en el consistori.
  • S’elaboraria partint d’un procés participatiu que implicaria la ciutadania, tècnics i polítics per aconseguir una política d’equipaments de consens.

 

 

 

 

La moció que presentarà la CUP al ple del proper dimarts 19 proposa elaborar un pla d’equipaments per Vilafranca per als propers 10 anys com a eina de planificació global que reculli totes les necessitats i disponibilitats a l’àmbit de la Vila en matèria d’equipaments. Aquesta és una mesura que des de fa temps forma part del seu programa polític i que portaran al Ple amb la voluntat de fer-la possible amb el màxim suport.

Des de la candidatura argumenten que la política de planificació d’equipaments és una de les gestions municipals més rellevants, especialment pel seu pes en el capítol d’inversions dels pressupostos. Per tant, doncs, aposten per una fórmula que garanteixi que la política d’equipaments respongui a criteris i voluntats compartides pel conjunt de la ciutadania, tècnics i formacions polítiques i mantingui una coherència i equilibri al llarg del temps, amb projectes estables, i amb independència dels canvis que hi puguin haver en el consistori.

Pel què fa a la proposta sobre el Pla d’Equipaments, en primer lloc assenyalen que caldria partir d’una detecció acurada de les mancances i necessitats bàsiques actuals en equipaments, definint prioritats i incorporant espais que poden tenir nous usos col·lectius (els patis de les escoles en horari no escolar, solars abandonats, etc).

En segon lloc, destaquen que l’elaboració del pla aniria acompanyada d’un procés de participació ciutadana que impliqués la ciutadania, tant a títol individual com d’entitats i col·lectius, per tal de decidir col·lectivament quines són les necessitats i prioritats d’ús dels equipaments. D’aquesta manera, s’aconseguiria dissenyar un pla que els i les vilafranquines, també els partits, assumirien com a propi, fet que en garantiria l’èxit i el consens. Per cloure el procés participatiu, proposen que aquest acabi amb una consulta ciutadana, amb el compromís que aquesta fos vinculant, per tal de ratificar el pla, mecanisme previst al Reglament Orgànic Municipal.

Pel què fa a les previsions pressupostàries, s’hauria d’elaborar un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg termini, per adequar i optimitzar les dotacions presents i futures, actualitzant i incorporant els ingressos procedents d’altres administracions, i les despeses derivades de la gestió de tots els equipaments, nous i existents.

 

L’organització dels equipaments ha de venir reglada a partir d’un pla que determini les mancances i necessitats, que organitzi la seva execució i que la planifiqui en el temps. No cal dir que tot això ha d’anar acompanyat d’un procés de participació ciutadana que permeti una elaboració compartida per polítics, tècnics i ciutadans per garantir el consens i el seu èxit.

(Extracte del programa polític per a la legislatura 2015-2019)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.