La CUP de Vilafranca proposa un paquet de mesures per lluitar contra la segregació escolar

20150427 NP Educació

  • La candidatura reclama que l’Ajuntament intervingui en l’àmbit educatiu i proposa mesures aplicables des dels municipis
  • Segons la CUP els governs locals fins ara s’han caracteritzat per la manca de transparència sobre les dades de segregació escolar i la nul·la voluntat política d’incidir-hi

El paper de l’ajuntament és clau per una educació pública de qualitat

Per molt que la Generalitat sigui l’administració amb més competències en l’àmbit educatiu, la CUP demana que l’ajuntament assumeixi la responsabilitat que li pertoca. En aquest sentit, la candidatura es qüestiona la normalitat aparent als centres educatius de Vilafranca i denuncia que hi ha una realitat amagada que a l’actual administració no l’interessa mostrar.

A més, l’externalització de serveis com els menjadors escolars, els vetlladors o les activitats extraescolars, no només empobreix la qualitat global de l’oferta formativa sinó que descarrega en d’altres entitats, sovint les Associacions de Mares i Pares, unes responsabilitats que haurien de recaure sobre l’Ajuntament.

La manca de dades reals

Un dels principals entrebancs que s’ha trobat la CUP és la falta de transparència de l’ajuntament, que s’ha negat a facilitar dades sobre el percentatge d’alumnes per centre amb Necessitats Educatives Especials. Amb les dades que es tenen se sap que a Vilafranca un 40% de les escoles són privades, que el percentatge de beques per alumnes/escola va des del 2,7%, el 3,6% o l’1,3% d’unes escoles al 14,3%, el 12,7% o l’11,4% d’unes altres; que el repartiment de l’alumnat es deixa en mans d’una zona única on interactua una oferta desigual i una demanda que es mou per interessos particulars (és a dir, per criteris de mercat que no corregeixen les desigualtats de l’oferta i de la demanda) i que les polítiques estan encarades a paliar els efectes (polítiques a curt termini i reactives), i no a modificar les causes objectives (polítiques transformadores i proactives).

La capacitat d’incisió de l’Ajuntament

La distribució de l’alumnat, les polítiques d’inclusió i la lluita contra la segregació escolar són les millor vies de l’administració local per treballar per un ensenyament públic de qualitat. Per això la CUP proposa:

  • Retornar els grans principis de l’educació pública al centre del sistema educatiu: universalitat, catalanitat, qualitat i igualtat perquè l’actual model no fa més que traslladar a les aules les dinàmiques de segregació social.
  • Municipalitzar la gestió de serveis (acollides, extraescolars, vetlladors o Casals d’Estiu).
  • Universalitzar l’accés a les llars d’infants.
  • Promoure una educació inclusiva i desenvolupar una educació des de la
  • Convertir les escoles en centres porosos/esponja amb la població a través de l’obertura fora de patis fora de l’horari lectiu, ús de les instal·lacions per a formació no reglada i per a formació 0-100 (continuada), biblioteques obertes i servei de consergeria adaptat a les necessitats horàries dels centres

Leave a Reply

Your email address will not be published.