NOTÍCIA | Els grups de la CUP, ERC i VeC denuncien la retallada d’ajuts a l’escolarització realitzada pel govern de Vilafranca

Els tres grups d’esquerres proposen la suspensió immediata de la convocatòria d’ajuts a l’escolarització i el manteniment del programa del curs 2018 – 2019

Entenen que amb l’actual assignació pressupostària, retallada en gairebé un 60% de l’anterior, pot suposar més segragació ja no només entre escoles sinó també dins les mateixes.

Els grups municipals d’Esquerra, la Candidatura d’Unitat Popular i de Vilafranca en Comú defensen un sistema educatiu universal i equitatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat dels centres sostinguts amb fons públics. Malgrat que és la Generalitat de Catalunya qui té les competències, els tres grups creuen que els ajuntaments han de contribuir de forma efectiva per garantir l’equitat del sistema educatiu sota el principi administratiu de subsidiarietat.
Amb el curs escolar començat, l’Ajuntament de Vilafranca ha publicat les Bases de la convocatòria pels ajuts a l’escolarització pel curs 2019-2020, destinats a l’adquisició de material escolar. La quantitat destinada ha passat de 160.000€ durant el curs anterior a 70.000€ en l’actual. Alhora, s’han endurit les condicions exigibles per accedir-hi i es calcula que quedaran fora dels ajuts dos de cada tres alumnes que fins ara se’n beneficiaven, és a dir, prop d’un miler. A més a més, l’Ajuntament se’n desprèn de la gestió i traspassa la seva responsabilitat als centres educatius.
Cal recordar que el govern municipal va promoure l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya poc abans de les eleccions del mes de maig. Passat l’estiu, no només no s’ha pres cap política ferma contra la segregació, sinó que l’equip de govern ha retallat la partida dels Ajuts a l’escolarització, una de les principals eines per lluitar-hi. Per si fos poca cosa, ho ha fet de forma unilateral, d’esquena a la Comunitat Educativa de Vilafranca. Ni el Consell Escolar Municipal, ni la resta de grups municipals, ni els principals afectats (les famílies a través de les AMPAS) han estat consultats, ni prèviament informats de la decisió del govern.
Des d’ERC, CUP i VeC volen denunciar que la reducció dels recursos econòmics pels ajuts directes i el canvi de model en el Programa d’ajuts a l’escolarització tindrà efectes immediats i devastadors en els índexs d’equitat escolar a la vila: aquelles més afectades seran les bosses de població més vulnerables que, a més, es concentren en centres molt concrets. És a dir, que la decisió de l’equip de govern estimularà les dinàmiques segregadores i les promourà inclús dintre de les mateixes aules. Lluny de pal·liar la fragmentació social que preconitza el Pacte, s’aplanarà encara més el terreny perquè germini amb més força.
Per tot això, des dels tres grups d’esquerra volen denunciar, a més a més, que l’actitud de la Regidora d’Educació no ha sigut l’adequada, ja que ha actuat manifestament en contra del Pacte contra la segregació escolar, també ha ocultat informació als col·lectius afectats i als grups municipals, com també ha dut a terme mesures que atempten contra l’equitat educativa i obviant la implementació de mesures contrastades i efectives en contra de la segregació escolar.
Els partits de l’oposició creuen que el canvi en el programa d’ajuts a l’escolarització del govern sociovergent deixa de banda a un gran nombre d’infants i  menysté i margina a les famílies de la vila amb menys recursos econòmics, dificultant l’accés a l’educació dels seus fills quan aquesta hauria de ser pública, de qualitat, equitativa i gratuïta.
Així doncs, també han presentat un seguit de mesures a curt i mig termini per fer front a la segregació escolar:
  • Que se suspengui de forma immediata la present convocatòria d’Ajuts a l’escolarització i que es mantingui, per aquest curs, el programa d’ajuts del curs 2018 -2019
  • Que es convoqui urgentment a la Comunitat Educativa i al Consell Escolar Municipal per consensuar un nou programa que, com a mínim, no soscavi els drets que tenien les famílies vilafranquines fins al curs passat.
  • Que de forma expressa es permeti la participació en el CEM extraordinari a la Coordinadora d’AMPAS de Vilafranca.
  • Que el govern retiri les declaracions en les quals deixava entreveure que hi havia famílies que havien rebut l’ajut i que realment no ho necessitaven.
  • Que es convoqui una Taula d’agents educatius de la vila per planificar i desplegar en els propers mesos una bateria de mesures per combatre la segregació escolar en la línia dels compromisos que l’Ajuntament de Vilafranca va adquirir amb la signatura del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
  • Que es designi un organisme independent amb membres representants de tota la Comunitat Educativa que desenvolupi les funcions d’Observatori contra la segregació per analitzar les mesures proposades i el seu efecte real pel que fa a la problemàtica de la segregació.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.