NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca presenta les propostes en participació ciutadana i fiscalitat

Una tarificació progressiva i uns pressupostos participatius són algunes de les apostes dels cupaires per la següent legislatura

“Les institucions municipals són l’àmbit d’actuació política més propera a la ciutadania i l’espai on més fàcilment es poden construir estructures que permetin la participació directa i permanent de la població.”, ha assegurat avui Muntsa González, tercera de la llista de la CUP Vilafranca. Ho ha fet a la roda de premsa d’avui dilluns a la plaça Penedès, juntament amb altres integrants de la llista.

La candidatura vilafranquina també ha manifestat que la participació ciutadana serà un del seus eixos transversals i fonamentals de la seva acció política. “Amb la voluntat d’executar un procés d’aprofundiment democràtic en els municipis, i més enllà de la gestió concreta que puguem desenvolupar a la institució, és imprescindible el protagonisme del conjunt de la població per a desplegar unes polítiques municipals centrades en la construcció de sobiranies i des d’una lògica transformadora”, ha afirmat González.

Un dels compromisos que agafen els anticapitalistes en aquest àmbit és la creació de diferents estructures estables de participació ciutadana, que superin les actuals limitacions de les institucions municipals. En aquest sentit, expliquen que volen impulsar pressupostos participatius, segons González “el pressupost municipal és l’eina econòmica de planificació de despeses i ingressos d’un Ajuntament, així com un instrument polític de primer ordre, i per això, volem incorporar-hi la participació de la ciutadania perquè decideixi directament com es gasten una part dels diners municipals anualment”. Una altra de les propostes destacades d’aquest àmbit és la creació d’una regidoria de participació i barris perquè és necessari que l’Ajuntament es doti d’una regidoria pròpia de participació ciutadana de caràcter transversal que lideri les propostes que prèviament es decideixen en l’àmbit de la participació i sigui també el contacte directe amb entitats i col·lectius de la vila i que ha de promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i l’ajuntament. A més, també impulsaran consultes populars per aquells assumptes de competència municipal pròpia i de caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos dels veïns i que ha de servir per implicar el conjunt de la població en la presa de decisions col·lectives.

Els cupaires també han presentat les seves propostes en fiscalitat on reclamen que “La fiscalitat ens permet incidir en el model de recaptació d’impostos i taxes i hi volem incorporar els principals valors i principis polítics d’esquerres que ens defineixen i per tant dotar-la de perspectiva social, ambiental i de gènere que faci efectiva una redistribució de la la riquesa dins dels límits d’actuació municipal en aquest àmbit”.

Per això en aquest àmbit, els cupaires aposten per l’aplicació de la fiscalitat progressiva, aposta defensada al llarg d’anys, on el que es pretén és “aplicar un sistema de tarificació social que té en compte els criteris de renda a l’hora de determinar el valor a aportar de cada contribuent, per tant a una major renda més contribució, i a una de menor menys contribució”, explica González. Amb aquest sistema el que s’aconseguiria seria que el màxim possible de persones entrin dins del sistema de tarifació i per tant es faciliti l’accés als serveis municipals. A més aquest tipus de fiscalitat ens permet ajustar al màxim les taxes sobre els serveis essencials i municipals, i per això des de la CUP la volen aplicar a l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet i al Complex Aquàtic.

Pels cupaires, serà essencial introduir la perspectiva social, ecologista i feminista en l’àmbit fiscal i per això, a part de la fiscalitat progressiva, entre d’altres accions, també proposen: aplicar un recàrrec de l’IBI als habitatges buits de llarga durada; subvencionar una part de l’IBI a persones propietàries que posin a lloguer un habitatge a través de la borsa pública de lloguer social o bé a un preu un 20-50% per sota del preu de mercat; o introduir elements de fiscalitat ambiental com poden ser les bonificacions a l’IBI per la instal·lació d’energies renovables i equipaments que fomentin l’eficiència energètica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.