NOTÍCIA | L’accés a l’habitatge digne serà una de les prioritats per la CUP de Vilafranca

Els cupaires volen ampliar el parc públic d’habitatge, potenciar mesures de suport com les ajudes al lloguer i un programa d’emancipació juvenil, i impulsar un protocol d’atenció en cas de desnonament

“L’administració pública té el deure de garantir l’accés a l’habitatge de tota la seva ciutadania, i ha de desplegar totes les eines que té a la seva disposició per fer-hi front.”, ha assegurat avui el número dos de la llista de CUP Vilafranca, Txus Magallón. Ho ha fet durant una roda de premsa sobre les propostes en temes d’habitatges que inclouen al seu programa polític, celebrada davant la Casa Feliu, amb la presència de diferents integrants de la llista per les pròximes eleccions municipals.
La candidatura vilafranquina també ha denunciat que a Vilafranca actualment, la resposta de l’administració municipal és absolutament insuficient i ineficient i amb una mancança greu de propostes polítiques eficaces per fer front aquest repte social. “No pot ser que l’equip de govern tingués la voluntat de vendre patrimoni públic, com són habitatges de titularitat municipal, quan a la vila hi ha una manca evident d’habitatge social”, ha afirmat Magallón. En aquest sentit, els cupaires ja van denunciar públicament, en el seu moment, l’intent de venda dels habitatges socials de la Casa Feliu i van exigir que s’aturés el procediment, ja que consideraven que aquesta acció suposaria vendre patrimoni destinat a habitatge social quan a Vilafranca hi ha persones sense casa, desnonaments i pisos de l’ajuntament buits. Finalment, la venda dels habitatges va fracassar i després de desistir d’aquesta opció, els habitatges van ser posats a lloguer assequible per part de l’Ajuntament. “Aquest fet demostra que les polítiques d’habitatge de l’equip de govern de Junts per Vilafranca i el PSC no han tingut ni un rumb ni un horitzó clar. Per la CUP, dur a terme polítiques actives per garantir l’accés a l’habitatge digne a tothom serà un dels nostres principals objectius”, ha etzibat Magallón.  
Així mateix, la candidatura ha presentat propostes concretes en termes del dret a l’habitatge. Una de les prioritats per la formació és ampliar el parc públic municipal d’habitatges de lloguer social i accessible i també els d’emergència social. “Aquesta ampliació es portaria a terme a través de la compra d’habitatges a través del dret de tempteig i retracte, amb la construcció o rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer, amb l’establiment de convenis de col·laboració amb grans tenidors per a la incorporació d’habitatges a la xarxa d’habitatges de lloguer social, o l’expropiació temporal de l’usdefruit d’habitatges buits de grans tenidors”, ha afirmat Magallón. També, tal com es va veure en el cas de l’intent de venda dels habitatges socials de la Casa Feliu, els cupaires s’oposen frontalment a la venda de sòl i immobles de titularitat pública, i afirmen que treballaran per augmentar-ne la quantitat del que es disposa actualment. A més, volen potenciar les eines i mesures de suport per a l’accés a l’habitatge com són l’Oficina Local d’Habitatge, les ajudes al lloguer, un programa d’emancipació juvenil o la borsa municipal d’habitatge. Per dur a terme aquests tipus de mesures, han anunciat que volen destinar almenys un 2% del pressupost municipal a polítiques específiques d’habitatge públic i social.  
Un altre dels principals reptes que volen afrontar des de la candidatura són l’emergència social, els talls de subministraments i els desnonaments. Per combatre aquestes problemàtiques, volen impulsar una mesa local d’emergència social i habitacional que seria un espai de participació i treball compartit entre l’administració i les entitats del municipi implicades en l’àmbit de l’habitatge per fer una diagnosi i implementar polítiques públiques per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica. En el cas concret dels desnonaments, la CUP proposa l’elaboració i implementació d’un protocol d’atenció a les persones afectades en cas de desnonament o pèrdua de l’habitatge. “Aquest és un fet massa recurrent a la nostra vila, la pèrdua i expulsió de persones de les seves cases, i la gestió emocional d’aquestes persones s’ha de tenir molt en compte i tenir les eines necessàries per pal·liar els efectes d’aquest fet traumàtic”, assegura Magallón. En aquest sentit, també volen obrir un servei d’atenció a les persones amb processos de desnonament, amb suport logístic, psicològic i assessorament jurídic.
Finalment, des de la CUP afirmen que volen una Vilafranca amb barris habitables, que no responguin a la lògica del benefici capitalista, sinó a les necessitats de la ciutadania, i per això aposten per dur a terme polítiques valentes i transformadores per a recuperar la sobirania residencial i que garanteixi els drets fonamentals d’accés, l’ús residencial i el manteniment de l’habitatge per a tothom, tingui padró o no, ja que és un element clau en el procés de socialització i inclusió de totes les persones en la societat on vivim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.