NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca proposa la creació d’una empresa pública de serveis municipals

Permetria recuperar la gestió pública i directe del Complex Aquàtic i les zones blaves, i gestionar nous serveis municipals com els serveis funeràris.

La CUP de Vilafranca presentarà una moció al pròxim ple municipal perquè es creei una empresa pública de serveis municipals perquè, segons la formació, actualment l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té externalitzats a diferents empreses nombrosos serveis públics, i aquest model de gestió en el que l’administració pública concedeix a una empresa la gestió d’un servei a través d’un procés de licitació implica per defecte que hi ha un benefici empresarial privat a costa del servei públic que s’està oferint. Segons indiquen, des de l’administració pública, en massa ocasions, s’ha abusat de la fórmula de la licitació de serveis, cosa que ha tingut com a conseqüència l’aparició de grans empreses que acumulen contractes públics i es poden permetre una infraestructura que els hi permet situar-se en una posició privilegiada a l’hora d’optar a nous concursos públics. A més, aquestes grans empreses concentren gran part dels contractes més importants de l’administració i generen grans beneficis a costa de l’explotació laboral de les persones que hi treballen.

Segons els cupaires, la gestió directa dels serveis públics, permet a l’administració tenir el control directe i democràtic del dia a dia de la prestació del servei, assegurant-ne la qualitat i podent gestionar el marge de benefici que hi pugui haver, ja sigui per ingressar directament més diners a les arques municipals, per reinvertir-lo en el mateix servei o per rebaixar el cost pel conjunt de la població, a més d’assegurar unes condicions laborals dignes per les persones que hi estan treballant.

Segons la formació, durant els pròxims anys s’acaben, o ja s’han acabat, les concessions d’alguns d’aquests serveis externalitzats i cal començar a treballar per tal de recuperar-ne la gestió. Alguns exemples són la zona blava, que acaba la seva concessió el 2022, o el Complex Aquàtic que ha acabat la seva concessió i ha estat prorrogada a causa de la COVID19. Així doncs, la creació d’una empresa pública de serveis municipals permetria recuperar la gestió directa de les zones blaves o el Complex Aquàtic, i també gestionar nous serveis municipals com per exemple uns serveis funeràris públics. Tanmateix, asseguren que la creació d’una empresa municipal és una forma de gestió directa de serveis públics que no està sotmesa a unes restriccions tan rígides com la prestació del servei a través de personal propi de l’Ajuntament, i volen ramarcar que a Vilafranca, des de fa temps, ja hi ha empreses municipals com l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca o l’Escola Municipal de Música, que són un clar exemple de gestió pública i directa dels recursos municipals.

Des de la CUP de Vilafranca presentaran una moció al pròxim ple de l’Ajuntament on, a part de demanar la creació de l’empresa pública de serveis municipals, també proposen: que no es dugui a licitació cap servei sense un informe comparatiu previ que permeti valorar amb tots els elements necessaris si és millor gestionar-lo directament; que l’Ajuntament es compromet a estudiar de manera prioritària la viabilitat de recuperar la gestió, a través de l’empresa pública de serveis municipals, de tots els serveis dels quals es vagi acabant la concessió; i finalment, que l’Ajuntament dotarà a aquesta empresa pública dels recursos econòmics suficients per assumir la gestió de les zones blaves i del Complex Aquàtic, serveis que en els pròxims anys finalitzen les seves respectives concessions.

Pels cupaires, la creació d’aquesta empresa municipal de serveis públics és una forma més d’avançar cap a la recuperació de sobiraníes en diferents àmbits i serveis que afecten directament a la vida de totes les persones, i per fer front a les grans empreses que volen controlar i privatitzar aquests serveis per tal de generar més beneficis privats a costa dels serveis públics.

Leave a Reply

Your email address will not be published.