NOTÍCIA | La CUP de Vilafranca reclama un Pla Local d’Habitatge

Segons el grup de l’oposició, a Vilafranca hi ha un miler de pisos buits

Al proper ple de dimarts 23 de gener, la CUP de Vilafranca defensarà una moció que insta al Consistori a iniciar la redacció d’un Pla Local d’Habitatge 2019-2023 amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge a la població vilafranquina, que desenvolupi un estudi que concreti les necessitats reals de creixement de la Vila, de manera fonamentada.

Un Pla Local d’Habitatge (PLH) és el document tècnic que té per objectiu definir la política local d’habitatge. Partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.) on aquesta situació es produeix, defineix els objectius i les estratègies i concreta les actuacions a desenvolupar des del govern local a curt i mitjà termini, per tal d’afavorir el dret dels ciutadans a un habitatge digne i assequible.

La proposta de la formació d’esquerres i independentista, també demana que el procés de redacció del pla sigui participatiu d’acord amb els agents socials i polítics de la vila, i que es facin públiques les dades relatives al nombre d’habitatges buits, nombre de propietats en mans de grans tenidors (com bancs), nombre de pisos buits de llarga durada (més de dos anys) i d’altres dades que fa diversos plens que demanen i no n’han rebut resposta.

Segons el regidor Marcel Martínez “l’accés a l’habitatge és i ha estat una problemàtica preocupant per a les classes populars del nostre país. A Vilafranca del Penedès, l’etapa de la bombolla immobiliària també va deixar empremta i es van construir milers de nous habitatges, però amb un progressiu encariment del preu, sota la zona d’influència de l’àrea metropolitana i la lògica especulativa de la ciutat de Barcelona”. És per això que la CUP presenta la moció, perquè creuen imprescindible abordar les moltes problemàtiques que està patint la població en matèria d’habitatge. Problemàtiques com donar resposta immediata a l’emergència habitacional, el miler d’habitatges buits que hi ha a la Vila, les moltes llars que pateixen problemes de pagament, la dificultat d’emancipació juvenil o el baix percentatge d’oferta de lloguer, entre d’altres problemàtiques a les quals és urgent trobar solucions. Problemàtiques que afecten directament a les persones més vulnerables com les famílies monoparentals, la gent gran, famílies o  jovent.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.