Preguntes del grup municipal de la CUP al PLE de gener 2018

Cultura
• Voldríem preguntar si és cert que algun membre del govern ha donat instruccions als tècnics
per tal de prohibir que els balls de la FM facin convocatòries al casal popular de Vilafranca.
Regidoria Solidaritat i cooperació
• Per què es manté la partida de projectes de solidaritat si ha augmentat el pressupost? Quin
criteri se segueix per determinar el pressupost de solidaritat? Abans era el 0,7% del
pressupost.
• El tècnic solidaritat es prejubila. El substituiran o seguiran posant la tècnica d'igualtat a mitja
jornada?
Civisme
• El març 2017 vam fer una acció informativa de la presentació d'una guia d'immigració, i ho
vam fer a la via pública. Una acció per la qual la CUP hem rebut una sanció de 600€
emmarcada per l'ordenança de civisme. No és hora de repensar aquesta ordenança que
sanciona de manera arbitrària a tothom qui pensa diferent que el govern?
Hospital
• Han solucionat la mancança de bus a les 7h del matí per anar a les anàlisis d'hospital
comarcal?
Riera de Llitrà
• Tenen present el mal estat i mal olor que presenta la Riera de Llitrà?
Espirall
• El regidor J. Martí i anteriorment la reg D. Rius es van comprometre a convocar participació
ciutadana al barri Espirall per definir el pla d'usos dels espais remodelats a la plaça Dr. Bonet.
Quan es farà? Tenen ja elaborat aquest pla d'usos? Perquè no han respost a les peticions
reiterades del Síndic de Greuges de Catalunya sobre com s'està aplicant la Llei de barris?

Leave a Reply

Your email address will not be published.