NOTÍCIA | La CUP qüestiona la política d’habitatge de l’equip de govern i s’ofereix per trobar eines per solucionar-ne les mancances

La formació defensa que des de l’ajuntament s’han d’implementar polítiques per afavorir l’accés a l’habitatge a preus assequibles.

Els cupaires lamenten que no s’acceptés la proposta per a reobrir la Oficina Local d’Habitatge.

La CUP de Vilafranca segueix insistint que són moltes les iniciatives que es poden tirar endavant des del govern per a resoldre la qüestió de l’accés a l’habitatge, que no és només una problemàtica a afrontar des de l’àrea de serveis socials, sinó que afecta el conjunt de la població. La formació afirma que l’actual política municipal d’habitatge és del tot insuficient i que hi ha múltiples mesures i experiències que demostren que hi ha moltes possibilitats de treball en aquest àmbit i que caldria tenir-les en compte per aplicar-les a Vilafranca.
La formació lamenta que no s’aprovés, una vegada més, la proposta de reobertura de l’Oficina Local d’Habitatge, que entenen no només com un espai físic, sinó com una eina des de la qual llançar iniciatives com la borsa pública de lloguer, que actualment no existeix, la dinamització del parc d’immobles buits, l’atenció i informació a llogaters o la gestió d’estratègies actives en favor de l’accés a l’habitatge, entre d’altres. També des del municipi es poden tirar endavant moltes altres estratègies en matèria d’habitatge, com poden ser la creació d’una ordenança reguladora d’habitatges buits, la creació d’una oficina d’afectats i afectades o l’increment de la dotació pressupostària per a la compra de pisos trets a subhasta fruit de les execucions immobiliàries.
En els últims anys el preu de l’accés a l’habitatge ha anat creixent desmesuradament i seguirà fent-ho mentre aquest no es reguli per llei. Malgrat que aquesta és una competència estatal, els municipis poden tirar endavant moltes iniciatives per pal·liar la situació i afavorir polítiques d’accés a l’habitatge a preus raonables. Segons els cupaires la regularització del mercat i la implicació de les administracions en mesures efectives que hi intervinguin són eines imprescindibles per garantir que aquest dret bàsic no esdevingui un luxe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.