Preguntes del grup municipal de la CUP al PLE de juny 2017

Pregunta llars d’infants:

– En l’anterior JGL van decidir canviar de funcions dues educadores auxiliars de les llars d’infants que passaven a ser tutores, ja que les tutores titulars estaven de baixa prolongada des de fa moltes setmanes, però no van contractar ningú per ocupar la plaça d’auxiliar que amb la nova situació quedava vacant. Per què?

 

HABITATGE

– Des d’inici de legislatura el lloguer ha pujat un 25%, i en un sol any més d’un 20%. Veiem, doncs, que els preus dels lloguers pugen i seguiran pujant. Què ha previst el govern per afrontar-ho?

– Les llistes d’espera d’habitatge social i protegit estan disminuint o augmentant? En aquest segon cas (que és el real), què pensen fer per disposar de més habitatges? S’han plantejat l’expropiació temporal que preveu la 4/2016?

– Voldríem saber un seguit d’informacions sobre el Bloc nº47 de l’avinguda Tarragona, sobre Casa Ametller:

Què ha passat amb les persones que hi vivien i no han estat reallotjades per SS.SS?

Era un bloc conflictiu?

Quin tipus de famílies hi vivien?

Quin cost ha tingut per a l’ Ajuntament?

Qui és el propietari del bloc (SAREB)? Se li ha demanat el bloc per a finalitats socials?

Sobre quants blocs estan amb la mateixa situació? Com s’hi està actuant?

Demanem una junta de portaveus, amb l’únic punt de l’ordre del dia: política municipal sobre els pisos ocupats. Volem totes les dades sobre la taula: pisos, tipus de propietat, mediació, criteris d’empadronament, ocupants, civisme i conflictivitat..

– Té previst, el govern, fer una audiència pública per explicar a la ciutadania la fusió de l’hospital de l’Alt Penedès amb el del Garraf?

– El ple de març vam aprovar constituir una Mesa Local pel referèndum, havia de ser abans de l’abril. Té el govern previst convocar-la?

– Les analítiques a l’hospital comencen a les 7h i el bus urbà no inicia trajectes fins les 8h. Hi ha usuàries que no poden desplaçar-se. Solucionarem el problema d’aquesta hora que queda al descobert?

– El 3 de febrer, en comissió llei de barris de l’Espirall, la regidora Dolors Rius es va comprometre, i així consta en acta, a reactivar la participació ciutadana al barri. De moment no s’ha fet, es té previst fer-ho?

Leave a Reply

Your email address will not be published.