Preguntes del grup municipal de la CUP al PLE de maig 2017

  • Quan es cobrirà la part del cobriment de la via que va fins el pont de Moja
    Ens responen que no ho saben, que és decisió d’Adif
  • Tenen desenvolupat un registre de pisos turístics a la Vila i quines mesures efectives estan fent per tal de tenir-lo actualitzat i ben regulat?
  • Quin criteri estan seguint alhora d’atorgar llicències per a pisos turístics?
  • En el cas que s’estiguin atorgant llicències, com pensen evitar que això repercuteixi encara més en la manca de pisos de lloguer a Vilafranca?

En relació a aquestes tres preguntes, ens faran arribar les respostes per escrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.