Els comptes clars: transparència total

La CUP fa públics els seus comptes econòmics de la legislatura al conjunt de la població de Vilafranca.
Transparència i independència dels bancs són un any més, els compromisos de la Candidatura.

La Candidatura d’Unitat Popular continua amb el seu compromís de traslladar al conjunt de la població els seus balanços econòmics, perquè entén que és un exercici de transparència necessari, sobretot quan una part dels nostres ingressos provenen de l’administració pública.
Cal recordar que els regidors de la CUP de Vilafranca destinen les seves retribucions íntegrament a la Candidatura i, per tant, exerceixen les seves funcions de manera totalment voluntària. Malgrat tot, la CUP compensa els regidors amb les despeses que l’exercici del càrrec comporta: increments en la declaració de renda i telefonia mòbil.
Els ingressos de la CUP provenen principalment de tres fonts: els ingressos per grup municipal, els sous dels regidors i a través de la militància. Les despeses es concentren principalment en el manteniment del local social ‘El Cep’, un espai obert a entitats i organitzacions de la Vila i comarca. Considerem que aquest és un exercici necessari per retornar part dels ingressos que rebem de l’administració al conjunt de la població. L’altra font de despesa important es desenvolupa en el marc de l’acció política de l’Esquerra Independentista, ja sigui amb l’edició de materials (entre ells l’Arrel) o en forma de col•laboracions a altres entitats o organitzacions.
Finalment, la CUP reserva part dels ingressos mensuals per a les despeses de la propera campanya electoral, com a mecanisme per no concórrer al crèdit bancari i mantenir així la independència d’actuació política en no dependre de les entitats financeres.
D’aquesta manera, des de la CUP donem compliment al punt 5 dels 10 principis d’acció política que es van fer públics l’any passat:

5. La CUP mantindrà̀ la seva independència respecte dels grups financers i les elits econòmiques. No se sol•licitarà cap crèdit bancari pel finançament de la candidatura ni per a la campanya electoral i, farà públics els ingressos i despeses anuals de la candidatura, el cost de la campanya electoral i la renda dels seus regidors.

Per altra banda, ens cas de governar, donarem compliment a un altre dels nostres principis polítics:

2. La retribució́ dels regidors/es (en cas d’estar a l’oposició) serà̀ com a màxim el SMI (645,30€/mes nets) i en el cas d’entrar al govern un màxim de 2,5 vegades el SMI (1613,25€/mes nets).

Infografia transparència 20150331

Leave a Reply

Your email address will not be published.