Els membres de la llista de la CUP de Vilafranca, signen un codi ètic.

Compromis Marcel 01
Marcel Martínez signant el codi ètic

La Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca del Penedès és una organització política que es presenta a les properes eleccions municipals.
El marc ideològic del municipalisme alternatiu per a les eleccions del 2015 és el document “Compromís per un municipalisme al servei de les classes populars”, signat per la CUP i onze candidatures locals.
El marc programàtic de la CUP és el Programa electoral, que es publicarà en breu. Serveix d’ajuda, per agafar idees i per resoldre debats programàtics. Els candidats de la CUP es comprometen a:

Assumir el codi ètic de la CUP:

  • Limitació de mandats: un màxim de dues legislatures per candidat.
  • Limitació de sous: Si es governa, es cobrarà com a màxim 2’5 vegades el salari mínim interprofessional en total, sense possibilitat de cobrar cap altre assignació pública de cap tipus. L’assemblea decidirà el destí de qualsevol ingrés institucional de la candidatura i dels seus càrrecs electes.
  • Incompatibilitat de càrrecs: només es podrà ocupar un càrrec públic, a excepció d’aquells que per obligació legal van vinculats a un altre càrrec (com els consellers del Consell Comarcal). Els diputats a la Diputació Provincial també ho són en qualitat de regidors als ajuntaments, però en aquest cas no es podrien ocupar més d’un càrrec de responsabilitat (alcalde i president o vice-president, per exemple).

Assumir el funcionament assembleari i els marcs de coordinació establerts a la seva comarca:

  • Assemblearisme: l’assemblea de la candidatura, formada per totes les persones que en són membres o participen en el projecte, és el màxim òrgan de decisió. Tot es pot sotmetre a consideració de l’assemblea per part de qualsevol dels seus membres. L’assemblea decideix el funcionament del debat i presa de decisions, i pot revocar càrrecs i decisions preses en altres àmbits de treball.

Els càrrecs electes es comprometen a respectar aquests principis programàtics, ètics i de funcionament de la candidatura, a donar comptes de la seva activitat institucional i política, i a posar el seu càrrec a disposició de l’assemblea, si així li ho requereix.

També es comprometen a publicar la declaració de bens personals abans i després de l’exercici del càrrec si així li ho requereix l’assemblea o la CUP-Poble Actiu.

Donat que legalment l’exercici d’un càrrec electe és personal i intransferible, els candidats de la CUP signaran aquest document per deixar constància escrita del seu compromís amb aquests principis i amb la voluntat de l’assemblea que representa.

En la roda de premsa de dimarts 21 d’Abril el cap de llista Marcel Martínez va recordar que la CUP va ser la primera candidatura local que va assumir un codi de principis ètics. Que a més han anat acomplint en els últims 12 anys. La voluntat de la present roda era reafirmar-se en aquests principis assumits aquesta vegada de forma nacional i reafirmar-se en el compromís local de no repetir cap de llista, cosa que s’acompleix per quarta vegada.

Des de la CUP afirmem que el paper que ens toca fer és el de dinamitzador constant de l’espai de l’esquerra, ja que bona part dels compromisos assumits en aquests anys han estat compartits per aquest espai a la vila. Així doncs assumim aquest paper com a propi i ens comprometem a actuar sempre amb uns principis ètics com des del principi, entenent que aquests son el primer pas cap a una democràcia molt més sana i participativa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.