Una fiscalitat més justa és possible

Maria Ferrerons, Regidora CUP Ajuntament de Vilafranca
Maria Ferrerons, Regidora CUP Ajuntament de Vilafranca

Els pressupostos municipals són, en bona part, la traducció del projecte polític de  qui governa en números, d’aquí la rellevància del debat que es genera cada any entre l’octubre i el desembre.

Malgrat hi hagi aspectes que no podem modificar sense confrontar-nos amb l’estat, hi ha més marge d’actuació del que massa sovint es dóna per entès, i així ho demostren col·lectius com la Plataforma per una fiscalitat justa, social i solidària, que fa temps que treballa propostes perfectament viables.

Des de la CUP pensem, i compartim, que un canvi de model en la fiscalitat és possible, partint d’una premissa ideològica que no és compartida però que trobem imprescindible: cal aplicar mesures de redistribució de la riquesa per tal de garantir la qualitat i accessibilitat dels serveis públics fent que cadascú hi contribueixi en funció de la seva renda.

Com a projecte polític municipalista tenim el deure d’explorar totes les possibilitats per introduir criteris de progressivitat fiscal, ja sigui amb tarificació social o amb sistemes de bonificacions i subvencions. Sovint se’ns ha dit que aquestes mesures eren impossibles, massa complexes o fins i tot il·legals, però la realitat s’entossudeix a demostrar ben bé el contrari.

I afegim: amb les eines de fiscalitat de sempre però amb nous objectius i punts de vista, també es poden afavorir altres polítiques com facilitar que es posin pisos a lloguer social o que es potenciï l’eficiència energètica i altres conductes ambientalment responsables, si qui governa així ho vol.

 

Maria Ferrerons, Regidora CUP Ajuntament de Vilafranca

Leave a Reply

Your email address will not be published.