Ple municipal 12 de desembre de 2017

Dimarts dia 12 de desembre es desenvolupava el ple municipal mensual a l’Ajuntament de Vilafranca. Últim del 2017. Aquí podeu llegir un resum dels nostres posicionaments com a CUP:

ORDRE DEL DIA:

 1. ACTA PLE. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. NOMENAMENT SÍNDIC DE GREUGES MUNICIPAL Aprovació, si s’escau, del nomenament del Sr. Jaume Rafecas i Ruiz com a Síndic de Greuges de Vilafranca del Penedès.

En primer lloc agrair infinitament a la Gloria tota la feina feta durant aquests 17 anys, una tasca incansable de vetllar per acostar la institució al poble i fer la política més pròxima i transparent, fet que creiem del tot necessari i que valorem molt que es faci des de la vessant altruista. Mil gràcies de nou per tota la feina feta en aquesta llarga etapa.

Donar la benvinguda a Jaume Rafecas com a nou síndic de greuges del nostre poble. Des de la CUP agraïm al Jaume que hagi accedit a ser el nou síndic de greuges, amb tota la responsabilitat i dedicació que això comporta.

Avui, si ens ho permerteu, ens fem nostres les paraules de Josep-Maria Santacana i Sardà, alies “Tiburón” que el 1982 va dir en el pregó d’inici de la més típica: el Jaume és un vilafranquí de pro, ploma, paraula i gralla per això, des de la CUP, confiem plenament que desenvoluparà la tasca de síndic amb molts encerts.

3. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2018.

Com a projecte polític municipalista tenim el deure d’explorar possibilitats per introduir criteris de progressivitat fiscal, com tarificació social o bonificacions i subvencions. El govern no ho fa, per això no donarem suport a aquestes ordenances fiscals.

En materia de fiscalitat, aquest any, la CUP  treballarem sobre aquests eixos immediatament per donar resposta al greu problema que patim moltes vilafranquines:

1-Actualitzar impostos i taxes d’acord amb l’IPC interanual i no per sobre d’aquest

2- Aplicar recàrrec 50% sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) a pisos buits grans tenidors

3-Subvenció 50% IBI a immobles q s’inscriguin a borsa lloguer social

A parer de la CUP aquestes ordenances responen a un model ideològic d’un equip de govern neoliberal i al desenvolupament del model de ciutat “Marca Vilafranca” que fa temps que venim criticant.

A més l’increment de l’IBI va de la mà de la pujada descomunal dels preus de lloguer a la Vila. Un fet que no acceptem i més tenint en compte que pràcticament el 50% dels treballadors cobra menys de 1000€/mes.

 1. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST ENTITAT.
 2. NOMENAMENT CAP SISTEMES D’INFORMACIÓ.

El procediment de contractació ha estat molt extrany, no s’ha fet a través de barems, ni de puntuació, per tant era molt difícil d’efectuar un control public del procés.

Tampoc s’ha publicat una llista de persones admeses i excloses, ni s’ha avisat a les persones afectades.
Al no haver-hi barem es fa difícil de saber quins han estat els criteris d’avaluació i, per tant, si el procés s’ha fet amb netedat. A més recordem que hi ha una demanda interposada per part de CCOO amb data de judici prevista i tot i així es tira endavant. No hi donem suport.

 1. ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS.

En primer lloc dir que celebrem que l’ordenança hagi sigut molt participativa, com també que s’hagin acollit aportacions de les entitats que treballen en aquest àmbit.

A nivell tècnic pensem que aquesta ordenança és molt sancionadora, amb moltes prohibicions i restriccions, nosaltres tendiríem a fer una proposta més pedagògica.

Si aquesta ordenança té com a objectiu protegir els animals pensem que calen algunes accions importants com:

 • la creació d’una llista de persones que han maltractat els seus animals, per evitar possibles casos, ja que aquesta gent té normalment perfil reincident.
 • carnets d’autorització a les persones alimentadores de colònies de gats per tal que tothom estigui coordinat, no se sobre alimenti els gats i es creïn colònies descontrolades.
 • o crear un protocol de com actuar en cas que persones sense sostre, gent gran que va a residència, o persones víctimes de violència masclista que ingressen a centres, un protocol de com actuar en cas que tinguin animals de companyia.

Ja anticipem que estem treballant per incorporar al·legacions en el període que ara s’obrirà

 1. MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI SOSCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈ

Ens trobem que, d’entre varies opcions viables d’adscripció del consorci sociosanitari finalment l’equip de govern ha decidit adscriure el consorci al Consorci de Salut i Social de Catalunya. En cap cas aquesta decisió pot ser recolzada per la CUP.

La RSAL ens obliga (des del 2013) a inscriure el consorci a un altre ens i ho vèiem com una oportunitat per un canvi en el model de gestió i per tendir a una gestió pensada des de l’Ajuntament i el territori per garantir un envelliment digne a la vila i uns serveis sociosanitaris adequats a les necessitats de Vilafranca i la comarca.

La proposta de la CUP, ja ho saben, era  acollir-se a una figura com una  EPEL o un Organisme Autònom, , i la de l’equip de govern inicialment també. Tant és així que algun membre del govern va assegurar en una primera i fallida votació de modificació d’aquestes estatuts, que “començavem la municipalització del Ricard Fortuny”, perquè entenem que no fer-ho suposarà usar una forma de gestió pensada per mercantilitzar encara més els serveis.

Sigui quin sigui el resultat d’aquesta votació cal garantir que totes les treballadores del centre estan sota el mateix conveni. En aquest moment això no és així i pot crear desigualtat de drets entre treballadores. Cal resoldre ja aquesta desigualtat tendint al benefici col·lectiu de les treballadores.

Teníem una oportunitat per exercir un veritable control públic i garantir un envelliment digne per les veïnes de Vilafranca, sobretot per la classe treballadora de la vila. La manera de fer-ho, per nosaltres, és gestionant de manera directa el sociosanitari, i fent-ho des d’un organisme autònom municipal subjecte 100% als objectius de l’Ajuntament

Amb tot, hem consultat l’informe de la Sindicatura de Comptes, arran de la resolució 964/X del Parlament, que verifica que hi ha hagut irregularitats recurrents en la majoria de consorcis i empreses d’àmbit sanitari. Sobretot referent a personal, gestió de pressupost, contractacions, indemnitzacions o adjudicacions.

Punt d’urgència:

Presa en coneixement de la renúncia de la Sra. Maria Ferrerons com a regidora de la CUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Precs i preguntes.
 • Prec: Demanem a l’equip de govern que es permeti als i les regidores de la oposició de consultar el gestor d’expedients electrònics a través de la creació d’un perfil en el mateix.
 • Preguntem: El 2015 es va tancar l’Oficina Municipal d’habitatge. Voldríem saber, des d’aleshores i fins ara i en el marc d’aquesta legislatura, quants edificis compten a la borsa municipal d’habitatge, quants n’hem sumat els darrers anys.
 • Demanem els cercles de comparació de la DIBA sobre serveis bibliotecaris a Vilafranca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.