La CUP de Vilafranca presenta 14 mesures per a una fiscalitat més justa

ordenances_fiscals

  • Al ple d’octubre es porten a debat i aprovació inicial les Ordenances Fiscals
  • La CUP proposa 14 mesures en ordenances fiscals per avançar cap a una una fiscalitat justa, ambiental i solidària

Aquest mes d’octubre es debatran al ple municipal de Vilafranca les Ordenances Fiscals, taxes i impostos. Les ordenances fiscals són una de les eines principals que tenen els ajuntaments per tal de redistribuir la riquesa, de manera que la principal premissa per al model de taxes de la CUP és que obreeixin a un criteri de progressivitat segons la renda. Per altra banda, també defensen criteris ambientals, és per això que la CUP de Vilafranca ha presentat catorze mesures per una fiscalitat més justa, ambiental i solidària, englobades en 3 grans eixos:

Unes taxes per a totes les butxaques, de tributació progressiva, és a dir, amb criteris de renda i justícia social, en les que proposen diferents mesures com bonificar l’IBI a rendes baixes, aplicar un recàrrec del 50% als pisos desocupats de grans tenidors, bonificar el 50% de l’IBI a aquells immobles inscrits a la borsa de lloguer social  per tal de promoure l’oferta, progressivitat (segons ingressos familiars) als serveis del Complex Aquàtic i de l’Escola municipal de música i modificar l’ordenança municipal de serveis funeraris, que consideren de preus abusius. També proposen augmentar l’IBI a grans superfícies comercials, oficines bancàries i immobiliàries perquè “fent pagar més qui més té es fa possible la redistribució social de la riquesa”.

Unes taxes verdes i sostenibles, promovent i afavorint fiscalment conductes ambientalment responsables. Les propostes posen el focus principalment en diferents bonificacions a la taxa de residus, recuperant antigues propostes (a particulars que facin ús de la deixalleria, a comerços que no utilitzin bosses de plàstic) i incorporant-ne de noves (bonificant l’obertura d’activitats a les botigues d’artesans i de reparacions d’objectes, a establiments amb productes de proximitat, i fent-ho extensiu a productes sense gluten i altres tipus d’al·lergògens). Pel que fa a l’IBI, proposen bonificar-lo als habitatges eficients, segons classificació energètica.

En aquest àmbit remarquen, però, que la principal proposta en matèria de residus és el Pagament per generació, és a dir, que qui menys residus generi i millor els separi, menys pagui. Aquest mètode, poc instaurat al nostre país però amb garanties d’èxit allà on s’aplica, requereix necessàriament d’un sistema de recollida porta a porta, de manera que insisteixen en recuperar el debat sobre aquesta qüestió i afrontar el repte de ser un dels primers municipis relativament grans a Catalunya que implementi el prota a porta. Només així es pot millorar la separació en fraccions dels residus i, com a municipi, pagar  un menor cànon de residus.

Unes taxes pel teixit associatiu: proposen bonificacions en els serveis derivats d’utilitzar Cal Bolet i l’Auditori a les entitats sense ànim de lucre, i bonificar la taxa d’obres a aquelles entitats sense ànim de lucre que desenvolupin obres a la seva seu social sempre i quan sigui de lloguer.

Les propostes de la CUP acullen moltes bonificacions, per tant, els ingressos en el pressupost municipal disminuirien. Al·leguen, però, que uns menors ingressos es poden mantenir amb menys despeses, i que ajuntaments com Sabadell o Badalona, on governa la CUP, ja estan duent a terme aquest tipus de gestió realista i aplicable. Cal tenir present que l’IBI conta amb un marge d’actuació àmpli a l’hora de ser aplicat de manera progressiva, fet que permet compensar les bonificacions que la CUP defensa.

Des de la candidatura afirmen que són propostes fetes des d’una òptica d’esquerres, donant resposta a la situació actual de crisi sostinguda, amb criteris socials però també ambientals, apostant per la redistribució de la riquesa per tal de garantir uns serveis municipals de qualitat sense que ningú hagi de tenir dificultats per contribuir-hi.

Afirmen, també, que són proposes que ja s’apliquen allà on la CUP governa o participa del govern municipal, i que per tant s’enquadren en un nou model d’ordenances fiscals basades en la progressivitat i la fiscalitat justa, ambiental i solidària.

Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca del Penedès

10 d’octubre de 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.