La CUP de Vilafranca presenta les seves propostes per als pressupostos municipals del 2016

Les propostes es divideixen en tres grans blocs: mesures d’emergència social, pressupostos participatius i impuls a les polítiques actives d’ocupació, i les acompanyen de possibles modificacions d’ingressos i despeses per fer-hi front

151202cupEls pressupostos municipals són la principal eina de gestió i decisió dels ajuntaments i determinen les polítiques que es duran a terme durant l’any. Malgrat el context de crisi i contenció dels ajuntaments, des de la CUP defensen que els pressupostos són la traducció del projecte polític del govern i, per tant, també de les seves prioritats. En aquest sentit, aquest dimarts han presentat un document amb diverses propostes vinculades a partides que s’haurien d’incloure al pressupost de 2016 i que es divideixen en tres grans blocs: mesures d’emergència social, pressupostos participatius i impuls a les polítiques actives d’ocupació.

El document presentat fa èmfasi, per una banda, en la necessitat de donar resposta a la situació d’emergència social que pateixen famílies vilafranquines, especialment en els àmbits d’habitatge, pobresa energètica, i educació. I per altra banda, donada la situació d’estancament en la creació de llocs de treball, la precarització del mercat laboral i un atur estructural de més del 20%, proposen la priorització de les polítiques actives d’ocupació.

El primer bloc, la candidatura insisteix, com ha estat fent des de la seva entrada al consistori el 2003, la necessitat de plantejar uns pressupostos participatius, ja que defensen que la ciutadania ha de poder intervenir en la que és la major eina de gestió municipal. Per aquest motiu, i com a proposta de mínims, reclamen que es doni compliment a la moció aprovada el 2008, la qual no es compleix des del 2011, i segons la que el capítol d’inversions ha de preveure una partida que es decideixi a través d’un procés de participació ciutadana. Enguany, a més, presenten una proposta de reformulació del procés participatiu respecte el model que es va aplicar el 2009 i 2010.

Pel que fa al bloc de mesures d’emergència social, en primer lloc proposen la creació d’una nova oficina municipal d’emergència social que abordi l’elaboració d’un pla de xoc o d’emergència social a partir d’un estudi diagnòstic i un procés participatiu que doni cabuda a les entitats vilafranquines del sector. I en un segon punt, agrupen diverses accions a realitzar a curt termini, per donar resposta a situacions concretes i urgents, fruit de la conjuntura de crisi com ara la creació d’una oficina per garantir l’aplicació de la llei 24/2015 de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica o la previsió d’una partida per a garantir que tothom té accés als medicaments que necessiti més enllà de la renda;  i a llarg termini, com per exemple, l’ampliació del parc municipal d’habitatge social a través d’una partida anual de compra d’habitatges, acompanyada d’altres polítiques actives d’habitatge com ara la cessió de pisos buits per part d’entitats financeres.

Respecte les mesures per fomentar l’ocupació, aposten per la redacció d’un pla d’ocupació activa que impulsi la formació i inserció laboral, dotant d’eines formatives individualitzades a les persones que cerquen feina per millorar la seva empleabilitat, així com la capacitat de recerca de feina. La formació és, a criteri dels cupaires, una eina clau de desenvolupament personal, professional i social i desenvolupen tres eixos de treball al respecte:

  • Una formació bàsica per a tothom, abolint l’analfabetisme en llengües i TIC;
  • Formació en base a necessitats del diferents agents socials
  • Formació en qualitat: Per desenvolupar-se com a persones i territori.

Aquestes polítiques, afirmen, no poden dependre de subvencions i han d’estar garantides per part del consistori.

Pel que fa a les mesures d’ocupació, situen el focus en treballar per que les empreses del territori coneguin i emprin els serveis que ofereix l’ajuntament, com ara la borsa de treball, enlloc d’optar per ETT’s, així com fomentar l’emprenedoria amb un model més social, posant totes les facilitats possibles a la creació de cooperatives, per últim reclamen una implicació activa per part de l’ajuntament en la lluita contra la precarietat, millorant les relacions laborals amb segells de qualitat a les empreses que aposten per garantir unes condicions dignes als seus treballadors i penalitzant les que no ho fan.

En l’últim apartat del document, exposen una sèrie de propostes per fer front a les despeses d’aquestes mesures a partir de la previsió de majors ingressos, derivats, per exemple, de donar compliment al recàrrec del 50% de l’IBI o sancionar les entitats financeres i grans propietaris d’habitatges buits, i a la reestructuració d’algunes despeses. Entre altres, plantegen reduir la inversió en el cobriment de la llosa de la via, reduir les despeses de govern (que en aquesta nova legislatura han augmentat 100.000€) o replantejar la necessitat d’obres que no es considerin prioritàries.

Finalment, des de la CUP insisteixen que és possible garantir l’atenció a les famílies que es troben en risc d’exclusió social i mantenir la resta de polítiques i serveis que es donen des de l’ajuntament, ja que es tracta de redefinir prioritats i portar a debat les propostes de l’oposició. Per aquest motiu també han demanat una reunió amb el govern per treballar les propostes i consensuar les quantitats de les partides proposades.

Leave a Reply

Your email address will not be published.