Propostes de la CUP de Vilafranca als pressupostos municipals 2016

Obrim AjuntamentDes de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca del Penedès veiem els pressupostos com l’eina més potent de gestió municipal, de desenvolupament i de transformació local per avançar cap a un model de municipi més just socialment i que promogui noves polítiques en tots els àmbits. Els pressupostos municipals són la traducció en planificació i previsió econòmica del projecte polític del govern i de les seves prioritats. Per tant, partim de la premissa que no hi ha una sola manera de gestionar i prioritzar els recursos.

A més a més, i en tant que màxima eina de decisió del municipi, cal que la ciutadania hi pugui intervenir a través de processos participatius que garanteixin un adequat accés a la informació, un debat ampli amb diferents sectors i la intervenció en forma de decisions vinculants. I en aquest aspecte l’objectiu és doble, ja que més enllà de la participació i presa de decisions de la ciutadania en un procés concret, aquesta és també una eina que garanteix l’evolució cap a una nova cultura democràtica en què la ciutadania sigui partícep de la gestió municipal, en menor o major mesura, però apostant per fer pedagogia del què creiem que poden ser noves actituds i relacionas de la gent vers la política institucional.

Finalment, i com a qüestió fonamental, cal aprofundir en aquesta cultura de la participació a través de la cooperació, el treball col·lectiu i el diàleg també dins la institució, amb els grups de l’oposició i, anant a un aspecte més concret, afrontant el debat de taxes i impostos (juntament amb la resta d’ingressos) de la mà del de les despeses.

Per aquest motius, i malgrat els pressupostos del govern actual mai podran ser els que es presentarien des de la nostra candidatura, tenim la convicció que podem i hem d’aportar una sèrie de propostes que podrien ser incorporades perfectament a la proposta de pressupostos per al 2016 que tenim sobre la taula

Podeu trobar les propostes en aquest document

Leave a Reply

Your email address will not be published.