Ple municipal 24 de gener de 2017

Aprovació acta ple anterior

Aprovació modificacions bases reguladores de les subvencions a empreses o entitats que contractin persones participants del projecte ADAPT Penedès

Moció per al control i seguiment dels plans i mocions – CUP

Presentem aquesta moció davant el no compliment d’alguns acords, que provoca la desafecció dels veïns i veïnes. Proposem una doble via per al seguiment dels acords i mocions, a
través del web municipal o amb la sol. licitud de retiment de comptes al Ple per part d’algun grup municipal

Moció no aprovada.

CxVOnWPXAAEQDXtMoció sobre els serveis funeraris i altres mesures complementaries – ERC

El model defensat per la CUP és la d’uns serveis de titularitat pública, cal revertir les privatitzacions. Cal construir un equipament públic. La liberalització del servei funerari no garanteix per si una reducció de preus. Cal
que sigui un servei públic i que sigui de tarifació progressiva. Hi votem a favor.

“La mort i la seva vetlla no hauria de ser subjecte de negoci i enriquiment privat. Aposta clara per un equipament funerari públic amb preus regulats democràticament.”

 

Moció de reconeixement als vilafranquins deportats als camps de concentració nazis – VeC

L’auge preocupant de l’extrema dreta fa que la memòria històrica serveixi per entendre el present i guiar-nos en el futur. Veiem amb preocupació la situació actual dels camps de refugiats i el maltractament que reben els seus residents. Hi votem a favor.

” La intolerància, l’extrema dreta i el racisme estan a casa nostra, conviuen amb nosaltres i hi hem de posar fre.”

 

Moció per a la defensasòl dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl – VeC

L’any 2007 va ser l’any de l’esclat de la bombolla immobiliària. El sistema ha fet que moltes famílies estiguin desnonades o endeutades de per vida. Els poders econòmics i polítics no han fet res pels seus ciutadans. Ha hagut de ser un tribunal europeu qui ordeni a l’estat que reguli en defensa dels consumidors. Als Consells d’administració de les entitats financeres hi havia molts representants dels partits polítics. Ara que hem arribat a aquest punt, els poders polítics hem de contribuir a pal·liar el mal fet. Hi votem a favor.

“Si vas demanar una hipoteca per tenir un sostre, la culpa és teva. Si ets un banc amb pèrdues milionaries, l’Estat et salvarà amb els diners de tots”

 

Moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia C3FRuxmXEAAjyuL

La CUP sempre ha defensat la dignificació de la pagesia. Remarquem les crítiques a l’actual Govern i als que l’han precedit. AI Penedès no som aliens a aquestes problemàtiques i al menysteniment de la pagesia. Ens preocupa l’abandonament progressiu de les terres per manca de rendiment, tot i que sembla que van sorgint nous projectes, que hi ha interès pels productes Km O, que hi ha diversificació de productes. Hi votem a favor.

“No podem oblidar la lluita pagesa a la nostra comarca. Dignitat, cooperativisme, sobirania alimentària, i respecte a l’entorn.”

 

Moció de suport amb la campanya “Casa nostra, casa vostra”- VeC, ERC i CUPR0PWjj2W

Hem de començar a treballar i plantejar accions reals i efectives.

“Quin gran missatge estaríem donant com a país si la primera gran desobediència que féssim fos per acollir les refugiades?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.