Ple municipal 21 de novembre de 2017

Dimarts dia 21 de novembre es desenvolupava el ple municipal mensual a l’Ajuntament de Vilafranca. Aquí podeu llegir un resum dels nostres posicionaments com a CUP:

ORDRE DEL DIA:

1. ACTA PLE. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. NOMENAMENT PER SUBSTITUCIÓ MEMBRE CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EMPRESA AIGÜES

3. PRESSUPOST CORPORACIÓ 2018. Aprovació inicial del Pressupost General de la
Corporació per a l’exercici 2018.

El present que necessitem i el futur que vindrà no el poden dissenyar ni uns pocs, ni els de sempre. Per això, reiterem que aquest municipi hauria d’apostar per tenir un procés de pressupostos participatius.

Seguim patint grans desigualtats. Cal garantir uns mínims: pa, escalfor, sostre, aigua, davant d’un altre hivern en crisi. La lectura que fem d’aquests pressupostos, és que Vilafranca no té necessitats socials, perquè l’aportació d’ajuts a les persones és baixa.

Demanem, reduir un 20% sous de l’equip de govern i càrrecs de confiança. No perquè sí, sinó perquè creiem que els sous dels polítics han d’anar en consonància amb el salari mitjà dels ciutadans i perquè són diners necessaris a altres àrees del pressupost.

Segons el tinent d’alcalde Francisco Romero el tema nacional ha d’anar deslligat del local, però estem a punt d’aprovar uns pressupostos que van estretament lligats amb la Generalitat. Una Generalitat que ha estat intervinguda pel 155, que el mateix PSC ha defensat.

Els pressupostos han de protegir clarament els drets de les persones més colpejades per la crisi, i aquests tenen moltes mancances si volem arribar a aquest objectiu.

Tan sols és qüestió de prioritats i de projecte polític, però entenem i assumim que, evidentment, som diferents, i per aquest motiu, de pes evident, no donarem suport a aquests pressupostos.

4. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT.

Una part important d’aquesta modificació, va destinada a obres de reparació de goteres de l’auditori municipal. Un auditori que es va inaugurar el 2008. No entenem que en menys de deu anys presenti problemes estructurals. Ens abstenim.

5. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.

Estem d’acord en una ordenança que simplifica la relació entre ciutadà i administració i millora gestions burocràtiques.

6. CARTA DE SERVEIS DEL SERVEI D’AIGUA, CLAVEGUERAM I ENERGIES ALTERNATIVES.

Trobem a faltar que s’inclogui un apartat social on quedi clar que es garantirà el subministrament d’aigua com a servei bàsic per tothom i el compromís de no tallar aigua en cas que una família no pugui pagar el servei. Tot i això hi donem suport perquè és un document de transparència cap a la ciutadania.

7. AUDITOR DE COMPTES D’EMAVSA. Ratificació del nomenament com a auditor de comptes de l’empresa BNFIX ABANTE PICH AUDITORES SLP.

ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE l’ORDENANÇA DE CAMINS PÚBLICS I RURALS.

Vam donar suport a l’aprovació inicial i donarem suport també avui, perquè entenem que regula diferents aspectes positius pel nostre territori i entorn.

9. SOL.LICITUD DE ZONA DE SEGURETAT CINEGÈTICA (CAÇA).

El més important en aquesta demanda de zona de seguretat és que cal una clara senyalització de les zones de caça, que ara per ara si existeix, no és prou clara. Donem suport a la sol·licitud.

ALCALDIA

10. Donar compte del Decret d’Alcaldia de 7 de setembre de 2017

11. MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.

Hi donarem suport, estem sempre al costat de les mobilitzacions ciutadanes, però pensem que hem de tendir a treballar per un sistema de pensions català i no espanyol, lluny del superat pacte de Toledo.

12. MOCIÓ PEL DESPLEGAMENT DE LA TAXA PER L’ÚS DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA
ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

Hi donem suport, malgrat que no hi ha cap ajuntament, excepte Madrid, que l’estigui cobrant. Per tant, és complicat que pugui tirar-se endavant.

13. MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA REPÚBLICA CATALANA.

La república que construirem, és resultat de l’implacable procés democràtic que ha estat capaç de combatre la repressió de l’Estat Espanyol.

Els passats 1 i 3 d’octubre milers de persones van defensar escoles i van sortir al carrer per combatre embats antidemocràtics amb plena dignitat i ho van fer #PerLaRepública.

14. MOCIÓ PER LA MILLORA DE LES AIGÜES DE LA CONCA DEL RIU FOIX.

Donarem suport a la moció, com no pot ser d’altra manera en tota proposta que sigui en favor del medi ambient. Però no és una qüestió només de Vilafranca i s’ha d actuar conjuntament amb la resta de municipis per on passa el riu Foix.

15. MOCIÓ PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I ELS PRESOS POLÍTICS.
Moció que presenten els Grups Municipals del PDeCAT, CUP, ERC i VeC per la
llibertat de les preses els presos polítics.

Per defensar aquesta moció llegim les paraules que una veïna ens ha fet arribar: Desitjo que es faci justícia i la veu i voluntat del poble català sigui respectada, som un poble de pau, de llei i de paraula

Leave a Reply

Your email address will not be published.