Ple municipal 18 d’octubre de 2017

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. Ratificació de la urgència de la
sessió.

La situació política generada per l’aparell repressiu de l’Estat Espanyol és greu i cal mobilització popular constant. Valorem positivament l’ajornament del ple. Entenem que no hi ha possibilitat de diàleg amb l’Estat espanyol i el règim del 78 i el que cal és declarar la República ja!

2. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2017. Aprovació de l’expedient núm. 11 de
modificació del pressupost municipal de 2017.

Votem en contra de la modificació. En aquesta modificació s’hi plasma el canvi en el model de gestió de les Festes de Sant Raimon. Fem una crítica al govern, que no aposta per un model autogestionat de les festes d’hivern i per deixadesa no es tiren endavant en el format que nosaltres defensem: autogestió de les mateixes entitats.

3. ORDENANCES FISCALS 2018. Aprovació provisional, si escau, de la modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici 2018 i següents.

La CUP defenem que els impostos siguin alts i les taxes i preus públics siguin baixos, perquè mentre els impostos graven la riquesa o patrimoni, les taxes serveixen per cobrir les prestacions de serveis bàsics i és on hem de posar els esforços.

No estem d’acord en aquestes ordenances fiscals perquè no introdueixen mesures correctores per tendir cap a una fiscalitat més justa i equilibrada en què pagui més qui més té. L’equip de govern no ha tingut mai en compte les nostres propostes i pensem que apujar les pel govern l’augment és poc, però no ho és per moltes famílies de la vila.

Com que és una aprovació inicial ens abstenim reservant-nos el dret de fer-hi al·legacions.

4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram.

Hi votem a favor, l’Empresa Municipal d’Aigües és un exemple de la bona pràctica de municipalització de serveis i sobirania pròpia.

5. LICITACIÓ ANTICIPADA VINSEUM. Aprovació si s’escau, de l’autorització de la
licitació anticipada i compromís de finançament del projecte d’obres Vinseum, Centre
Nacional de la Cultura del Vi, fase 2.

Un museu és un espai que irradia cultura i coneixement, per això la CUP compartim plenament el projecte del VINSEUM. No obstant això, aquestes obres comprometen gran part del pressupost, una gran quantitat i vàries legislatures i això ens preocupa. Pensem que cal debat ampli en relació a aquest tema. Per això ens abstenim en la votació.

6. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA ESPECIAL CASA DE LA FESTA MAJOR. Aprovació
definitiva si escau, del Pla Especial Casa de la Festa Major.

Tècnicament el Pla especial ens sembla correcte, d’acord en fer obres i millorar un projecte com el Casal de la FM, però aquí l’important serà el projecte de museu, i ha de casar amb la part arquitectònica. Hi votem a favor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.