Ple municipal 25 d’abril de 2017

PLE MUNICIPAL 25 d’abril de 2017

2. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovació inicial si escau de l’expedient número 6 d’habilitació de crèdits extraordinaris del pressupost de l’Entitat vigent.

Ens abstenim, és una qüestió tècnica i legal, però emplacem al govern a generar un debat entorn al VINSEUM com a projecte museístic que cal consensuar com a consistori.

3. APROVACIÓ INVENTARI: A favor

4. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XEES.

Hi votem a favor i emplacem el govern a respectar els principis i valors de la XESS, sovint contradictoris amb les polítiques sociovergents.

5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA MARCA CIUTATS AMB CARÀCTER.

Ens abstenim perquè el govern no es compromet a un debat públic i transparent sobre el model turístic que volem per la nostra Vila.

Marcel Martínez: “Per la CUP un bon model de desenvolupament turístic no juga amb la cultura popular com a objecte de màrqueting”

“La CUP defensem un model públic de serveis bàsics, no per buscar benefici, sinó per cobrir les necessitats d la ciutadania”

6. MOCIÓ CAPITALITAT VEGUERIA.

Maria Ferrerons “Insistim: el nostre compromís més ferm amb desplegament àmbit vegueria i acostar serveis i capacitat decisió a ciutadania”

“Fa 7 anys que tenim àmbit aprovat, despleguem-ne ja els serveis i el potencial de la @VegueriaPenedes”

“Els Consells de Vegueria pengen de llei electoral que no tenim, però podem descentralitzar serveis de la Generalitat”

“No som optimistes: l’estat no modificarà límits de les Diputacions. Les vegueries seran plenament amb la nova república”

7. MOCIÓ SERVEIS FUNERARIS PÚBLICS.

“La mort és una qüestió inevitable, per això presentem aquesta proposta, per uns serveis funeraris públics d’àmbit comarcal”

8. MOCIÓ RETRORN IMPORTS PAGATS INDEGUDAMENT.

Hi votem a favor ja que es tracta d’investigar si hi ha hagut uns cobraments il·legals.

Leave a Reply

Your email address will not be published.