Ple municipal 28 de març de 2017

SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Tenim un superàvit d’un milió d’€. Amb aquest romanent, és molt difícil justificar davant els veïns que no hi ha diners per fer determinades inversions.

 

 

 

 

3. APROVACIÓ DEL COMPTES ANUALS DE SERCOM: ABSTENCIÓ: defensem el sistema de comunicació públic i neutral.

4. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS D’AIGÜES, INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ FUNDACIÓ FESTA MAJOR i VINSEUM

8. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST: Ens trobem que ja s’ha decidit a què es destinarà la meitat del romanent, de la mateixa manera que les inversions dels pressupostos el govern les decideix unilateralment, sense participació ciutadana ni dels grups de l’oposició. Per aquest procés de decisió, doncs, hi votem en contra.

9. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS ESCOLA DE MÚSICA

Per garantir la igualtat d’oportunitats cal aplicar tarifació social a l’escola de música, per això proposem passar de la bonificació (jo t’ajudo a pagar), a la progressivitat (que cadascú pagui en funció de les seves possibilitats).

 

 

 

 

10. REPOSICIÓ PLACES POLICIA LOCAL: hi votem a favor, però que la reposició sigui en tots els serveis possibles, no només en policia. Que les noves incorporacions siguin per millorar l’atenció a les persones, perquè no hi hagi mancances com que no es puguin fer denúncies en segons quins horaris,

11. APROVACIÓ MEMÒRIA BIOMASSA, SERVEI D’ENERGIA TÈRMICA

Hi votem a favor perquè celebrem que a través d’una empresa pública es pugui entrar en la comercialització de l’energia.

12. APROVACIÓ DE LES BASES DEL PROJECTE OCUPACIONAL ADAPT

Apostem per un model ocupacional que promogui l’ocupació, ens abstenim perquè les nostres al·legacions en aquesta línia no són acceptades.

13. MOCIÓ SENTÈNCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE PLUSVÀLUES

No ens oposarem a la demanda però sí que volem remarcar la no importància d’aquests debats al ple i que no compartim aquesta metodologia de fer demandes a l’Estat Espanyol si fa temps que caminem en un procés de desconnexió amb el mateix.

14. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

Una societat sana i democràtica és una societat amb diferents opinions i diferents mecanismes democràtics per pal·liar aquestes diferències. Sí al pacte nacional pel referèndum.

 

 

 

 

15. MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA BANDERA ESPANYOLA DE LA CASA DE LA VILA

Aquesta moció no va de banderes, sinó de sobirania. Com defensarem a la nostra gent sense sobirania? Com garantirem el dret dels vilafranquins/es a expressar-se democràticament?

 

 

 

 

 

16. MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES

Les violències masclistes a l’espai públic són evidents, encara que no s’entenguin com un risc elemental i es normalitzin i invisibilitzin. Cal un protocol contra les agressions sexistes en esdeveniments d’oci nocturn.

 

 

 

 

17. MOCIÓ ALCALDE FÈLIX BALAGUER

Votem a favor de la memòria històrica.

18. MOCIÓ DE SUPORT ALS USUARIS DE LA HISPANO IGUALADINA.

Unes bones infraestructures públiques són necessàries, per això donem suport a la moció.

19. MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UN CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS

Els infants i joves són present i futur de la societat, amb drets i deures, han de poder participar i decidir activament sobre allò que els afecta de manera transversal, per això estem d’acord en crear un Consell d’Infància i Adolescència.

Leave a Reply

Your email address will not be published.