La CUP de Vilafranca publica els comptes i despeses de la seva campanya electoral

NP_20150609
Marcel Martínez – Laia Santís

Cada inici de legislatura, la CUP publica els comptes i despeses de la campanya electoral en un exercici de transparència que consideren imprescindible. La transparència, entesa no només com la simple publicació d’informació, sinó també com al facilitació de l’accés a aquesta, així com de la seva comprensió, és un dels principals principis polítics de la candidatura municipalista.

El passat mes de febrer la CUP publicava els comptes del 2014 i feia públic que preveien destinar 13.000€ a la campanya electoral per a les eleccions municipals, un mes després, confirmen les previsions fetes, ja que, a falta de tancar els comptes definitivament, l’import màxim de la campanya haurà sigut de 12.829,88€.

Pel què fa al pressupost disponible per a la campanya electoral de la CUP de Vilafranca, la candidatura insisteix que té com a principi ètic i polític no demanar crèdits per mantenir la seva independència respecte els grups financers i les elits econòmiques i que, a més a més, enguany  tampoc han demanat donatius ni aportacions personals.

Això és possible gràcies a l’autogestió de la candidatura realitzada sobretot a partir de les aportacions que percep com a grup municipal a l’ajuntament i de les retribucions dels seus regidors, les quals són donades íntegrament a l’organització. Les dues altres fonts  d’ingressos són les quotes dels militants i l’activitat del seu local al carrer de Santa Maria, el Cep. De tots aquests ingressos, una part es dóna a l’organització nacional de la CUP, i la resta queda a l’assemblea de Vilafranca.

Per tant, el pressupost de la CUP de Vilafranca per a la campanya electoral municipal era el resultat dels estalvis generats durant tota la legislatura. Enguany, doncs, l’objectiu de la candidatura era no sobrepassar els 13.000€.

Pel què fa a les despeses de la campanya electoral, a data de 29 de juny de 2015, sumen un total de 12.829,88€, els quals es divideixen en les partides de difusió i comunicació, logística i actes. Cal puntualitzar que els comptes encara no estan tancats definitivament perquè l’enviament a les llars (mailing) es subvenciona als partits en almenys un 80%, per tant, en el nostre cas, abans de tancar els comptes haurem de restar a aquesta despesa almenys 1115€ procedents d’aquesta subvenció.

Finalment, recordar que durant tota la campanya la CUP ha apostat pel comerç local i tots els materials han estat impresos en comerços de la Vila.

Podeu descarregar-vos la infografia aquí

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.